Avis- og tidsskriftsartiklar

Articles from newspapers and journals

Artiklar frå aviser og tidsskrift - Articles from newspapers and journals

Har du bruk for avis- eller tidsskriftartikler så kan det godt hende at du kan finne dei via ei av desse søketenestene. Spør bibliotekaren om hjelp dersom du treng det, skolebiblioteket vil kunne skaffe dei aller fleste artiklane.

The following search engines will give you access to or information about articles from newspapers and journals. Ask the library for help if needed. The library can get access to most of the articles you will find when searching.

Tidsskrift og aviser på Bergen Katedralskole

Media Bias Chart

A good place to check if you're planning to use articles from international news media.

Norske kjelder

ATEKST/Retriever - over 300 aviser og tidsskrift deler arkivet sitt her. Arkivet for Aftenposten går tilbake til 1984, Bergen Tidende til 1992 og VG heilt tilbake til 1945! Du kan lese artiklane, laste dei ned og dele med andre. Det kan ta nokre dagar før nye artiklar blir tilgjengelege.

Inngang via lenka i toppmenyen på It's learning.

Ta også ein kikk på vårt søkekurs i Atekst.


NORART gir tilgang til informasjon om artiklar fra ca. 460 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen starta i 1980, men enkelte av tidsskrifta går lenger tilbake i tid.

Artiklar du ikkje får direkte tilgang til kan bestillast på skolebiblioteket.


NORA er ei søketeneste der du kan søke i alt innhald som er gjort opent tilgjengeleg i samtlege 65 opne norske forskningsarkiv.


Bokhylla gir alle i Norge tilgang til mange norske bøker og aviser, store delar av dette i fulltekst. Fri tilgang for alle med norsk IP-adresse.

Skolebiblioteket har utvida tilgang og kan derfor skaffe fulltekstartiklar frå ein del aviser som ikkje er tilgjengelege for privatpersonar.


Nasjonalbibliotekets avistjeneste har digitalisert norske aviser frå 1763 -d.d. Nokre er tilgjengelege for alle, nokre må du til Oslo for å lese og nokre kan skolebiblioteket skaffe deg tilgang til. Snakk med oss dersom du treng ei av avisene merka "Tilgang i norske bibliotek".


Scholarly articles in English

JSTOR is a growing digital library of academic journals, books and primary sources. Articles and books can be read online, downloaded and shared with others. Search and research help can be found in the JSTOR LibGuiddes, the JSTOR student support page and in our JSTOR Workspace video.

Login info can be found on Its learning - BKS Elever - Ressurser - Biblioteket - "Innloggingsinfo JSTOR".


DOAJ, Directory of Open Access Journals, is a community-curated online directory that indexes and provides access to full text articles from high quality, open access, peer-reviewed journals. Articles can be read online or downloaded as pdf's. Most is in English, but you can also find some articles in Norwegian.


Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. From one place, you can search across many disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions, from academic publishers, professional societies, online repositories, universities and other web sites. Google Scholar helps you find relevant work across the world of scholarly research.


Ta kontakt dersom du lurar på noko: biblioteket.bks(krøllalfa)hfk.no eller melding på Its learning til Eva Mostraum.