Andre nyttige nettstader

Other useful sites

Nyttig i mange fag

NDLA - dekkar alle kunnskapsmåla i mange fag.

Nasjonalbiblioteket - fulltekstilgang til tusenvis av bøker, aviser, m.m.

Statistisk sentralbyrå - norsk statistikk

Regjeringa og Stortinget

LovdataPro - Bibliotekversjonen av LovdataPro er tilgjengeleg for alle elevar på BKS når du er på skulen sitt nett. Rettslærelærarane har eigen tilgang med brukarnamn og passord. Vanleg Lovdata fungerer overalt.

Jusleksikon - eit oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk

Grind - nettstad frå Universitetet i Bergen om arkitektur, landskap, naturressursar, klima og mykje meir i Hordaland.

Medielabben - Medielabben er ein praktisk læringsressurs for elevar som vil lære om journalistikk, spillereglane som gjeld for redigerte media og endringane i mediebransjen.

Forskning.no - popularisert forskning om mange forskjellige emne.


Internasjonale forhold

FN - menneskerettar, bærekraftig utvikling, statistikk, klimaendringar, m.m. UN (English)

European Union

NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) og NUPI skole

Landinfo

Norad

The World Factbook

Flyktningehjelpen

Leger Uten Grenser


Natur, miljø og klima

Cicero - Senter for klimaforskning

FN Klimaendringer

Miljølære

IPCC - The Intergovernmental Panel on Climate Change

EOL - Encyclopedia of Life

BHL - The Biodiversity Heritage Library

The Global Sustainable Development Goals - official website

Earth Day - official website

Atlas of Sustainable Developments Goals

SDGacademy

World's Largest Lesson


Norsk

Bibliotekarstudentenes nettleksikon om litteratur og medier - stoff om dei fleste sjangrar og litteraturtypar

Språksamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen - ordbøker, dialektar, namngransking, m.m.

Ibsen-arkivet - Det meste om Ibsen, inkludert utgåver av stykka på engelsk, tysk, kinesisk og andre språk.

Diktregisteret - finn ut kor dikt er publisert

Innloggingsinfo finn du på Its learning - BKS Elever - Ressurser - BiblioteketHistorie

Norgeshistorie

Marcus - Universitetsbiblioteket i Bergen sine spesialsamlingar - Bildesamling, manuskriptsamling og mykje meir.

Flickr Commons - historiske bilde utan copyrightrestriksjonar

The Churchill Archive includes more than 800,000 pages of original documents, produced between 1874 and 1965.

Login info: Its learning - BKS Elever - Ressurser - Biblioteket - Innloggingsinfo Churchill ArchivesSøk etter innhald med CC-lisens (Creative Commons)

CC-search

Moava

På nettstader som Google, YouTube og Vimeo kan du filtrere søketreffa dine til å kun inkludere treff med CC-lisens.


Nyheter på mange språk

DW Made for minds - nyheitsnettstad med nyheiter på 30 språk.