Andre nyttige nettstader

Other useful sites

Nyttig i mange fag

NDLA - dekkar alle kunnskapsmåla i mange fag.

Nasjonalbiblioteket - fulltekstilgang til tusenvis av bøker, aviser, m.m.

Statistisk sentralbyrå - norsk statistikk

Regjeringa og Stortinget

LovdataPro - Bibliotekversjonen av LovdataPro er tilgjengeleg for alle elevar på BKS når du er på skulen sitt nett. Rettslærelærarane har eigen tilgang med brukarnamn og passord. Vanleg Lovdata fungerer overalt.

Jusleksikon - eit oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk

Grind - nettstad frå Universitetet i Bergen om arkitektur, landskap, naturressursar, klima og mykje meir i Hordaland.

Medielabben - Medielabben er ein praktisk læringsressurs for elevar som vil lære om journalistikk, spillereglane som gjeld for redigerte media og endringane i mediebransjen.


Internasjonale forhold

FN - menneskerettar, bærekraftig utvikling, statistikk, klimaendringar, m.m. UN (English)

NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) og NUPI skole

Landinfo

Norad

The World Factbook

Flyktningehjelpen

Leger Uten Grenser


Norsk

Bibliotekarstudentenes nettleksikon om litteratur og medier - stoff om dei fleste sjangrar og litteraturtypar

Basene Emner i skjønnlitteratur - unge voksne & voksne, BS Film & Bok, BS Globus , BS Noveller og eventyr, BS Serier & krimhelter og Emner i skjønnlitteratur - barn og ungdom

Innloggingsinfo finn du på Its learning - BKS Elever - Ressurser - Biblioteket


Historie

Norgeshistorie

The Churchill Archive includes more than 800,000 pages of original documents, produced between 1874 and 1965.

Login info: Its learning - BKS Elever - Ressurser - Biblioteket - Innloggingsinfo Churchill Archives


Miljø og klima

Cicero - Senter for klimaforskning

FN Klimaendringer

Miljølære

IPCC - The Intergovernmental Panel on Climate Change


Søk etter innhald med CC-lisens (Creative Commons)

CC-search

Moava

På nettstader som Google, YouTube og Vimeo kan du filtrere søketreffa dine til å kun inkludere treff med CC-lisens.