Skolebiblioteket på Bergen Katedralskole

På biblioteket kan du møte andre elever, finne informasjon, spørre om hjelp, arbeide, lese aviser og låne bøker, DVD-er eller tidsskrift.

At the school library you can meet other students, find information, ask for help, study, read newspapers and borrow books, dvd's or journals.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her.

UN Sustainable Development goals