Katten sin lesesirkel

Lesetips fra Katten sin lesesirkel!

Neste lesetreff: 05.11., kl 14, Peppes Pizza (Bergen Sentrum)

Tema: Dystopi

Har du spørsmål? Ta kontakt med biblioteket!

Vi har fått masse nye bøker og filmar på skolebiblioteket i løpet av sommarhalvåret. Alt kan lånast.

Nasjonalt lånekort/bibliotekkort

Nokre av dei digitale tenestene krev nasjonalt lånekort. Dersom du ikkje alt har eit nasjonalt lånekort/bibliotekkort kan du få det på skolebiblioteket eller via lenka nedanfor. Dersom du skaffar deg kortet digitalt må du kontakte skolebiblioteket etterpå for å få tilgang til våre lokale tilbod som t.d. e-bøker og e-lydbøker - send epost til biblioteket.bek@vlfk.no eller kontakt oss på annan måte.