పరిశుద్ధ గ్రంథము

HOLY BIBLE- IN TELUGU

పరిశుద్ధ గ్రంథము

నీ వాక్యము నన్ను బ్రదికించి యున్నది నా బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించుచున్నది. కీర్తనల గ్రంథము 119:50

పాత నిబంధన - O.T

Read Here

నిర్గమకాండము

లేవీయకాండము

సంఖ్యాకాండము

ద్వితీయోపదేశకాండమ

యెహొషువ

న్యాయాధిపతులు

రూతు

సమూయేలు మొదటి గ్రంథము

సమూయేలు రెండవ గ్రంథము

రాజులు మొదటి గ్రంథము

రాజులు రెండవ గ్రంథము

దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము

దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథము

ఎజ్రా

నెహెమ్యా

ఎస్తేరు

యోబు గ్రంథము

కీర్తనల గ్రంథము

సామెతలు

ప్రసంగి

పరమగీతము

యెషయా గ్రంథము

యిర్మీయా

విలాపవాక్యములు

యెహెజ్కేలు

దానియేలు

హొషేయ

యోవేలు

ఆమోసు

ఓబద్యా

యోనా

మీకా

నహూము

హబక్కూకు

జెఫన్యా

హగ్గయి

జెకర్యా

మలాకీ

కొత్త నిబంధన - N.T.

Read Here

మత్తయి సువార్త

మార్కు సువార్త

లూకా సువార్త

యోహాను సువార్త

అపొస్తలుల కార్యములు

రోమీయులకు

1 కొరింథీయులకు

2 కొరింథీయులకు

గలతీయులకు

ఎఫెసీయులకు

ఫిలిప్పీయులకు

కొలొస్సయులకు

1 థెస్సలొనీకయులకు

2 థెస్సలొనీకయులకు

1 తిమోతికి

2 తిమోతికి

తీతుకు

ఫిలేమోనుకు

హెబ్రీయులకు

యాకోబు

1 పేతురు

2 పేతురు

1 యోహాను

2 యోహాను

3 యోహాను

యూదా

ప్రకటన గ్రంథము

Note: ఈ బైబిల్ పేజి ఇంకా డెవలప్ చేయబడుతుంది........

మీరు ఇక్కడ బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు ఏమైన పొరపాటులు వున్నయెడల మాకు తెలియజేయండి. gshivakumar@gshivaiccc.in. gshivakumariccc@gmail.com, Cell No.9394227697