ขั้ันตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ e - Catalogue Service

FREE !!!!!

บริการถ่ายภาพสินค้าคุณภาพสูง

โดย GS1TH Studio Service

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนข้อมูลสินค้าผ่านระบบ

e - Catalogue Service

เท่านั้น

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110

ช่วงเวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น.

โทรศัพท์ : 02-3451200

โทรสาร : 02-3451217-8

E-mail : Info@gs1thailand.org

© 2017 NPC · Designed by GS1 Thailand ·