Aktuellt från barn- och ungdomsförvaltningen

Lämning och hämtning där vårdnadshavare har covid–19 eller annan sjukdom

Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola, skola eller fritidshem. För att minska smittspridning rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som är sjuk eller har lindriga förkylningssymtom stannar hemma. Det innebär att du som vårdnadshavare inte kan hämta eller lämna ditt barn på förskola, skola eller fritidshem. Detta får någon annan göra. Det är även viktigt att du som vårdnadshavare ringer och meddelar vem som ska lämna och hämta ditt barn så att inga missförstånd uppstår.

Erik Thor och Jan Abrahamsson
Avdelningschefer Grundskola och Förskola i Laholms kommun

Telefonnummer till skolorna

Översättning till engelska och arabiska

Uppdaterad 2020-11-11

Enkät från barn- och ungdomsnämnden

Till elever i år 5 och 9 samt alla vårdnadshavare med barn i grundskolan

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Statens skolinspektion skulle ha genomfört en skolenkät hösten 2020 för att utvärdera skolans verksamhet. Denna har nu blivit framflyttad till våren 2021 och du kommer få mer information i samband med att den enkäten skickas ut.

Dina synpunkter är viktiga för att vi som kommun ska kunna stärka, utveckla och förbättra skolans verksamhet ytterligare. Som ett led i den årliga uppföljningen vill vi därför redan nu be dig besvara några frågor. Det tar bara någon minut att besvara enkäten. Frågorna i enkäten är ställda utifrån barn- och ungdomsnämndens prioriterade områden.

Sista svarsdatum är den 29 november.

Tack för din medverkan!

Publicerad 2020-11-11

Uppdaterad information gällande covid–19

På Region Hallands webbplats kan du ta del av vad som gäller i förskola och skola vid covid-19. Nu finns bl.a. uppdaterad information om hur länge barn/elev ska vara hemma från förskola/skola vid symptom. Läs mer under rubrik: Hur länge ska ett barn vara hemma från skola, förskola och fritidsaktiviteter?

Information från Region Halland
Uppdaterad 2020-10-23

Om covid–19 på Laholm.se

Konst för alla

Den 10-15 november ställer 19 konstnärer från Halland ut i en digital utställning i Solbackens bygdegårdsförening Edenberga, Laholms kommun.

Konst åt allas hemsida
Publicerad 2020-11-09

Workshop för matematiklärare

Teams klassanteckningsbok (Onenote), Sketchpad och Openboard

Tillsammans med en ritplatta (cirka 500:-) blir din dator ett alternativ till att skriva på whiteboarden. Vi går igenom hur du kan få stöd i klassanteckningsboken (Teams) för att genomföra matematiklektioner med stegvisa förklaringar. Som ett alternativ till detta tittar vi också på Autodesk Sketchpad och Openboard som båda är gratis att ladda ner.

Anmäl dig här
Publicerad 2020-11-04

Demonstration av Teams

Under vecka 44 erbjuder BUN tre tillfällen då vi demonstrerar hur Teams kan fungera i undervisningen.

Vi går bland annat igenom: uppgifter, resultat, lektionslogg, exit tickets, chat (och möjligheten att ta bort elevchat), avancerad läsare, bedömningsmatriser av olika slag med mera.

Målgrupp: lärare, speciallärare, specialpedagoger och skolledare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Tidsåtgång: 1 timme

Plats: Teamsmöte

Anmälningsformulär
Publicerad 2020-10-20

Skola24 - frånvarobevakning

I skolans lokala elevhälsoplan beskrivs hur skolan agerar vid oanmäld frånvaro, samt vid tecken på oroande eller problematisk skolfrånvaro. De automatiska utskicken (SMS och e-post) från Skola24 utgör alltså bara en del i skolans närvarofrämjande arbete.

Frånvarobevakning över 10% frånvaro* och agerande vid oanmäld frånvaro

En förutsättning för att utskicken ska nå dig som vårdnadshavare är att du har uppdaterad information (e-post och mobilnummer) i Skola24.

Mer information om Skola24:

Publicerad 2020-10-06

Bra att veta om antal skoldagar

Elever går 178 dagar i skolan/år och är lediga 187 dagar...

Psykolog Malin Gren Landell, som bland annat ansvarat för en statlig utredning om skolans närvarofrämjande arbete brukar ofta nämna dessa siffror när hon föreläser...

Omvärldsbevakning - främja nävaron i skolan

Publicerad 2020-09-22

Självprovtagning covid–19

Region Halland informerar nu om att alla som är 12 år eller äldre bör boka tid för självprovtagning vid symptom för covid 19. För barn mellan 6-11 år finns också möjlighet att boka provtagning. Region Hallands webbplatsI övrigt gäller tidigare information som lämnats av barn- och ungdomsverksamheten.

Uppdaterad 2020-09-11