Aktuellt från barn- och ungdomsförvaltningen

Publicerad 21-03-29

Grundkurs i Teams för lärare i grundskolan

Nu finns en grundkurs i Teams. Utbildningen går att använda enskilt och/eller i grupp. Om en skola vill anordna en studiedag med detta fokus går det givetvis att ordna.

Genomförda studiedagar utifrån innehållet:

  • Lagaholmsskolan 26/3

Ta en titt på kursen:


Publicerad 2020-11-04

Workshop för matematiklärare

Teams klassanteckningsbok (Onenote), Sketchpad och Openboard

Tillsammans med en ritplatta (cirka 500:-) blir din dator ett alternativ till att skriva på whiteboarden. Vi går igenom hur du kan få stöd i klassanteckningsboken (Teams) för att genomföra matematiklektioner med stegvisa förklaringar. Som ett alternativ till detta tittar vi också på Autodesk Sketchpad och Openboard som båda är gratis att ladda ner.

Anmäl dig här

Publicerad 2020-10-20

Demonstration av Teams

Under vecka 44 erbjuder BUN tre tillfällen då vi demonstrerar hur Teams kan fungera i undervisningen.

Vi går bland annat igenom: uppgifter, resultat, lektionslogg, exit tickets, chat (och möjligheten att ta bort elevchat), avancerad läsare, bedömningsmatriser av olika slag med mera.

Målgrupp: lärare, speciallärare, specialpedagoger och skolledare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Tidsåtgång: 1 timme

Plats: Teamsmöte

Anmälningsformulär

Publicerad 2020-10-06

Skola24 - frånvarobevakning

I skolans lokala elevhälsoplan beskrivs hur skolan agerar vid oanmäld frånvaro, samt vid tecken på oroande eller problematisk skolfrånvaro. De automatiska utskicken (SMS och e-post) från Skola24 utgör alltså bara en del i skolans närvarofrämjande arbete.

Frånvarobevakning över 10% frånvaro* och agerande vid oanmäld frånvaro

En förutsättning för att utskicken ska nå dig som vårdnadshavare är att du har uppdaterad information (e-post och mobilnummer) i Skola24.

Mer information om Skola24:

Publicerad 2020-09-22

Bra att veta om antal skoldagar

Elever går 178 dagar i skolan/år och är lediga 187 dagar...

Psykolog Malin Gren Landell, som bland annat ansvarat för en statlig utredning om skolans närvarofrämjande arbete brukar ofta nämna dessa siffror när hon föreläser...

Omvärldsbevakning - främja nävaron i skolan