Aktuellt från barn- och ungdomsförvaltningen

Publicerad 21-03-29

Grundkurs i Teams för lärare i grundskolan

Nu finns en grundkurs i Teams. Utbildningen går att använda enskilt och/eller i grupp. Om en skola vill anordna en studiedag med detta fokus går det givetvis att ordna.

Genomförda studiedagar utifrån innehållet:

  • Lagaholmsskolan 26/3

Ta en titt på kursen:


Publicerad 21-02-24 kl. 13:03

Nya besked gällande fjärr- och distansundervisning efter sportlovet

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Halland och det finns ett oroväckande trendbrott som inger misstanke om att smittspridningen åter är på väg att öka. I kombination med de muterade virusstammar med högre smittsamhet är detta mycket bekymmersamt. Smittskydd Halland har därför gjort bedömningen att det i nuläget inte är lämpligt att bedriva närundervisning för högstadie- och gymnasieskolor, utan rekommenderar att veckan efter sportlovet bör inledas med fjärr- och distansundervisning. Undantag kan göras för bland annat särskola och för elever där fjärr- och distansundervisning inte bedöms som lämpligt. Vidare rekommenderar Smittskydd Halland att skolorna bör fortsätta med att delvis bedriva fjärr- och distansundervisning t.o.m. veckan efter påsklovet.

Beslut från barn- och ungdomsnämnden
Mot bakgrund av Smittskydd Hallands rekommendationer kommer barn- och ungdomsnämnden att besluta om följande:

  • Den 1 - 5 mars bedrivs fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9

  • Den 8 mars - 16 april bedrivs en kombination av fjärr- och distansundervisning med närundervisning för elever i årskurs 7-9

Schemaläggning
Närmare information om schemaläggning kommer att lämnas av respektive 7-9 skola.

F-6 samt grundsärskolan

  • För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever i grundsärskolan, gäller undervisning på plats som vanligt.

Karantän efter utomlandsvistelse
Vi vill även påminna om att elever och skolpersonal som har varit utomlands är skyldiga att sitta i karantän en vecka efter ankomst till Sverige samt ta prov för covid-19 vid ankomsten och dag 5. Även de som rest inom Sverige bör iaktta extra försiktighet och vara särskilt uppmärksamma på symtom.

Lunchpaket

När eleven ges fjärr- och distansundervisning erbjuds lunchpaket i likhet med såsom skett tidigare. Lunchpaketen beställs veckovis, länk finns på Vklass. Som vi tidigare har informerat kommer vaccinationer och hälsosamtal att genomföras enligt tidplan så långt som möjligt. Skolsköterskorna önskemål är att de elever som kallas kommer till skolan så att elevhälsans medicinska insatser kan fortsätta.

Beställningsformulär

Publicerad 21-02-24 kl. 11:53

Viktigt! Högstadieskolorna hålls stängda vecka 9 (1/3-5/3)

Under eftermiddagen kommer mer utförlig information att publiceras om stängningen. Vi vill dock gå ut med detta budskap redan nu så att vårdnadshavare och elever som inte redan beställt lunchpaket hinner göra beställningen för nästa vecka.

Beställningsformulär

Publicerad 2020-12-03

Trafiksäkerhet vid skolor

Laholms kommun har fått in flera synpunkter på att det förekommer höga hastigheter utanför skolor och förskolor. Därför vill vi uppmuntra er föräldrar och målsmän om att tänka på trafiksäkerheten runt skolorna när ni hämtar eller lämnar era barn. Det finns ett stort behov av att vi tar det extra lugnt i trafiken i närheten av skolor. Många barn rör sig i direkt anslutning till och på intilliggande gator. Vi uppmanar er till att följa trafikreglerna. Ta det lugnt i trafiken och var uppmärksamma på er omgivning vid hämtning och lämning.

Laholms kommun och Polisen samarbetar för att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Därför kommer Polisen under en period framöver vara extra synlig vid skolor och förskolor för att bidra till en tryggare trafikmiljö.

Reflexer och cykellysen Vi är nu inne i den mörkare delen av året och vi vill även passa på att uppmana er att se över barnens och även era egna reflexer så de är synliga. Ta även en minut för att kolla om cyk-larna är utrustade med rätt belysning. Allt för att ni och barnen ska synas så mycket som möjligt ute i trafiken.

Tillsammans kan vi bidra till en ökad trafiksäkerhet och trygghet i kommunen.

Med vänliga hälsningar, rektorer, trafikplanerare, säkerhetsstrateg och kommunpolisen i Laholm

Senast ändrad 2020-12-09

Information från Region Halland, covid–19

På Region Hallands webbplats kan du ta del av vad som gäller i förskola och skola vid covid-19. Nu finns bl.a. uppdaterad information om hur länge barn/elev ska vara hemma från förskola/skola vid symptom. Läs mer under rubrik: Hur länge ska ett barn vara hemma från skola, förskola och fritidsaktiviteter?

Information från Region Halland

Publicerad 2020-11-04

Workshop för matematiklärare

Teams klassanteckningsbok (Onenote), Sketchpad och Openboard

Tillsammans med en ritplatta (cirka 500:-) blir din dator ett alternativ till att skriva på whiteboarden. Vi går igenom hur du kan få stöd i klassanteckningsboken (Teams) för att genomföra matematiklektioner med stegvisa förklaringar. Som ett alternativ till detta tittar vi också på Autodesk Sketchpad och Openboard som båda är gratis att ladda ner.

Anmäl dig här

Publicerad 2020-10-20

Demonstration av Teams

Under vecka 44 erbjuder BUN tre tillfällen då vi demonstrerar hur Teams kan fungera i undervisningen.

Vi går bland annat igenom: uppgifter, resultat, lektionslogg, exit tickets, chat (och möjligheten att ta bort elevchat), avancerad läsare, bedömningsmatriser av olika slag med mera.

Målgrupp: lärare, speciallärare, specialpedagoger och skolledare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Tidsåtgång: 1 timme

Plats: Teamsmöte

Anmälningsformulär

Publicerad 2020-10-06

Skola24 - frånvarobevakning

I skolans lokala elevhälsoplan beskrivs hur skolan agerar vid oanmäld frånvaro, samt vid tecken på oroande eller problematisk skolfrånvaro. De automatiska utskicken (SMS och e-post) från Skola24 utgör alltså bara en del i skolans närvarofrämjande arbete.

Frånvarobevakning över 10% frånvaro* och agerande vid oanmäld frånvaro

En förutsättning för att utskicken ska nå dig som vårdnadshavare är att du har uppdaterad information (e-post och mobilnummer) i Skola24.

Mer information om Skola24:

Publicerad 2020-09-22

Bra att veta om antal skoldagar

Elever går 178 dagar i skolan/år och är lediga 187 dagar...

Psykolog Malin Gren Landell, som bland annat ansvarat för en statlig utredning om skolans närvarofrämjande arbete brukar ofta nämna dessa siffror när hon föreläser...

Omvärldsbevakning - främja nävaron i skolan