Loppemottak

I forbindelse med loppemarked som skal avholdes 28 - 29. september, så vil det bli følgende datoer for mottak av lopper høsten 2019:

  • Tirsdag 10. september kl 17.00 - 20.30
  • Tirsdag 17. september kl 17.00 - 20.30
  • Fredag 27. september kl 17.00 - 19.00

Du kan levere lopper ved konteineren i krysset ved skolen på oppsatte dager.

Vi setter pris på at du sorterer for oss. Pakk følgende hver for seg: Bøker, husgeråd, klær/tekstiler, elektrisk.

Dessverre er det også en del ting vi ikke kan ta imot: Ødelagte ting, hvitevarer, gamle pc'er og store møbler tar vi ikke imot. Generelt ønsker vi ikke store eller tunge ting.

Vi kaster ingen salgbare lopper.