Bli medlem

Vi trener og øver på onsdager primært på Grorud Skole, og vi har medlemmer fra Grorud, Romsås og Kalbakken. Dersom eleven går på skole på Kalbakken eller på Romsås, så tilstreber vi oss at eleven får grunnopplæring lokalisert på Nordtvet skole eller på Svarttjern skole.

Inntak av drillaspiranter skjer èn gang i året. Nye drillmedlemmer starter etter sommerferien. Rekruttering med tanke på oppstart i skolestartuken skjer på våren med innmelding fra mai-august.

Vi har hovedsaklig inntak av musikkaspiranter èn gang i året. Nye musikkmedlemmer starter etter sommerferien. Rekruttering med tanke på oppstart i skolestartuken skjer på våren med innmelding fra mai-august. Vi kan også ha inntak av musikkaspiranter med oppstart i januar.

Medlemskontigent inkludert forsikring betales halvårlig i tillegg til at korpset skaffer viktige inntekter av at foresatte, barna og eventuelt øvrig familie bidrar med innsats på to loppemarkeder pr år, samt mindre arrangementer.

Instrument, uniform, drillstav og annet utstyr og effekter lånes gratis ut til medlemmet.

Vi benytter profesjonelle instruktører av høy kvalitet.

Som medlem i Grorud Skoles Musikkorps vil du få være med i en unik utviklingsarena! Et trygt og godt fellesskap! Ingen reservebenk!

Send mail til gsmk@grorudsmk.no :-)