Stichting Gripklas

Iedereen heeft baat bij inclusief onderwijs

Stichting Gripklas is ontstaan uit de wens om voor kinderen met meervoudige beperkingen een plek te creëren waar zij én zoveel mogelijk mee kunnen doen met regulier onderwijs, én de mogelijkheid hebben tot een individuele leerlijn.

Deze plek is de Gripklas, waarbij ‘GRIP’ staat voor Groningen Inclusief Passend. De behoeftes van onze kinderen zijn divers, maar communicatie is altijd voorliggend. Daarom is binnen het maatwerk van Stichting Gripklas een belangrijke plek weggezet voor ondersteunende communicatie (OC).

Stichting GRIPklas wil de individuele behoeftes van het kind centraal stellen. Hierbij valt niet te ontkennen dat het welzijn en welbevinden van het kind sterk samenhangt met dat van de thuissituatie. Ouders ervaren vaak zeer veel stress en druk van het organisatiewerk rond de hulpvraag of hulpvragen van het kind. Stichting GRIPklas vindt dat ouders de regie moeten hebben over de zorg rond hun kind, en daartoe ook in staat moeten worden gesteld. 

Uit bovenstaande volgen de pijlers van de GRIPklas:


Wie staan er achter de GRIPklas?

De GRIPklas is een samenwerking tussen onderwijs en zorg, aangestuurd door ouders.

Basisschool De PIT is onze gastschool. Zorg wordt geleverd door gespecialiseerde begeleiders, in dienst van Stichting GRIPklas, en betaald uit de zorgindicaties van de GRIPklas kinderen. Therapie op maat wordt betaald uit de zorgverzekering, en aangeboden door vaste therapeuten. 

Stichting GRIPklas heeft geen winstoogmerk en wordt onbezoldigd bestuurd door ouders. Onze inkomsten komen uitsluitend uit de zorg die door ouders op PGB-basis bij ons wordt ingekocht. Wij gebruiken een zeer klein percentage (<4%) van deze inkomsten voor onze vaste lasten. Onze jaarrekening 2022 vindt u hier.

Stichting GRIPklas komt in aanmerking voor subsidie van Stichting Het Gehandicapte Kind en HandicapNL.

Raad van Bestuur

Raad van toezicht

Partners

Hoe werkt de Gripklas?

In de GRIPklas wordt de ontwikkeling van kinderen met een meervoudige beperking gestimuleerd door onderwijs en zorg op maat, op een reguliere basisschool. 

Voordelen voor de kinderen zijn kleinschaligheid én de bezetting. Door optimale inzet van leerkrachten, onderwijsassistenten, zorgprofessionals en stagiaires kan er in een klas met 5-6 kinderen bijna 1 op 1 met de kinderen worden gewerkt.

We werken met leerlijnen en -methoden op maat. Hiervoor gebruiken we CED-SO en Plancius leerlijnen, soms aangevuld met IPIO-Z (doorontwikkeld door Stichting het Gehandicapte Kind).

De kinderen van de GRIPklas sluiten aan bij het onderwijs op de PIT, waarbij leerlingen zoveel mogelijk de kans krijgen om van elkaar te leren. Uitgangspunten hiervoor zijn de interesses van het kind en de mogelijkheden van de PIT.

Als de kinderen aansluiten bij de PIT, worden zij altijd begeleid vanuit de GRIPklas. Daarnaast komen de kinderen van de PIT ook naar de GRIPklas, om bijvoorbeeld hardop lezen te oefenen, maar ook om gebaren te leren of om mee te doen bij activiteiten met de GRIPklas kinderen.