Newsletter

STAY INFORMED OF OUR ACTIVITIES

We regularly inform our clients and relations about all kind of events at the Bikers Loft through a brief newsletter.

If you would like to remain informed, please register.

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand. Deze zijn uitsluitend bedoeld om u op de hoogte te houden van acties en voordelen bij GRD. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden en blijven eigendom van GRD. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerkingen, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Houder van het bestand: GRD.