Mates


Propietat Commutativa

Propietat Associativa

L'element neutre

PROPIETATS DE LA SUMA

PROPIETATS DE LA RESTA

Element neutre

PROPIETATS DE LA MULTIPLICACIÓ

Propietat commutativa

Propietat Associativa

Propietat Distributiva

Element neutre