กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

กำหนดการรายงานตัว

ประจำปีการศึกษา 2564

แผนกวิชาช่างทองหลวง


การเรียนการสอนสาขาวิชาช่างทองหลวง (คลิก)

อาชีพสร้างรายได้เมื่อเรียนจบ (คลิก)

เจ้าของกิจการช่างทอง

นักออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ

นักออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศิลปินอิสระ

ช่างสลักดุน

ช่างลงยาถม

ช่างลงยาสี

ช่างทองเพชรบุรี

ช่างทองสุโขทัย

ช่างขัดแต่งตัวเรือน

แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี

FACEBOOK แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี (คลิก)

การเรียนการสอนสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี (คลิก)

อาชีพสร้างรายได้เมื่อเรียนจบ (คลิก)

เจ้าของกิจการเครื่องประดับอัญมณี

ศิลปินอิสระ

นักออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ

นักออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ช่างขัดตกแต่งและขัดเงาตัวเรือน

ช่างหล่อตัวเรือน

ช่างรูปพรรณ

ช่างชุบเคลือบผิวโลหะ

ช่างเชื่อมเลเซอร์

ช่างตรวจสอบคุณภาพ

ช่างประดับอัญมณี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

FACEBOOK แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (คลิก)

การเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (คลิก)

รายวิชาที่เปิดสอน

การออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์

การสร้างงานโมชั่น

การออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบเครื่องประดับ

การเขียนตัวการ์ตูน

การสร้างสื่อดิจิตอล

การสร้างงานอนิเมชั่น 2 มิติ

การถ่ายภาพและการสร้างงานวิดีทัศน์

อาชีพสร้างรายได้เมื่อเรียนจบ (คลิก)

นักออกแบบกราฟิก

นักวาดภาพประกอบ/ช่างภาพ

นักออกแบบเครื่องประดับ

นักตัดต่อวิดีโอเพื่อการโฆษณา (Youtuber)

สร้างอนิเมชั่น 2 มิติ และ 3 มิติ

โปรเเกรมเมอร์สร้างสื่อมัลติมีเดีย

นักออกแบบเกม

นักออกแบบเว็บไซต์

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน

ข่าวสารการกู้ยืม กยศ.