Stichting GoedeWaar.nl wil graag €30.000 tijdelijk lenen

als voorfinanciering voor het project GoedeMarkt.nl

Begin 2019 start stichting GoedeWaar.nl met een fantastisch nieuw project: het voorbereiden en opzetten van GoedeMarkt.nl.


Dit wordt een online marktplaats voor het versterken van productie en handel in duurzame en lokale boerderij­producten (inclusief producten zoals appels en tomaten).

Deze marktplaats zal gebruik maken van de duurzaamheidschecker die GoedeWaar.nl de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Daarmee kunnen we zichtbaar maken per product, per bedrijf, per ketenschakel en per keurmerk, wat de voetafdruk is. Dus in welke mate de productie en het transport ten koste gaat van mens, dier en milieu en in welke mate het juist bijdraagt aan verduurzaming.

In het project GoedeMarkt.nl krijgen ‘kringlooplandbouw’ en ‘een eerlijke prijs voor de boer’ een prominente plek. Immers, dit zijn twee randvoorwaarden voor de verduurzaming van de landbouw. Zie Introductie en Projectplan.

De provincie Zuid-Holland en de Europese Unie willen in 2019 en 2020 het project GoedeMarkt.nl subsidiëren, maar keren de subsidie telkens in gedeelten achteraf uit. GoedeWaar.nl zelf zal dus het project moeten voorfinancieren. Voor een deel lukt dit uit de algemene reserve. Zie Subsidie aanvraag en Subsidie toekenning.

De ontbrekende €30.000 wil GoedeWaar.nl graag lenen met een looptijd van 1 of 2 jaar. Details zijn te vinden in het Liquiditeitsoverzicht.

Via deze knop komt u bij het online formulier voor het doen van een bijdrage.

Bent u of kent u iemand die (een deel van) de ontbrekende €30.000 aan GoedeWaar.nl wil doneren of lenen?


Doneren aan GoedeWaar.nl - U kunt doneren aan GoedeWaar.nl voor het nieuwe project GoedeMarkt op diverse manieren:

  • U kunt uw donatie overmaken op rekening NL70TRIO0212171437 van stichting GoedeWaar.nl onder vermelding van Donatie voor GoedeMarkt.nl;
  • Of via de groene knop hierboven ‘donatie of lening voor GoedeMarkt.nl’.


Of: Lenen aan GoedeWaar.nl - Als u een lening aan GoedeWaar.nl wil verstrekken voor het nieuwe project GoedeMarkt, dan kan dat op diverse manieren:

  • U kunt de lening direct overmaken op rekening NL70TRIO0212171437 van stichting GoedeWaar.nl onder vermelding van Lening voor GoedeMarkt.nl, de termijn (één of twee jaar) en jaarlijkse rente (0% of 5%);
  • Of stuur een email naar info@goedewaar.nl zodat wij u een lening-contract kunnen toezenden.


Wilt u meer informatie hebben over het nieuwe project GoedeMarkt.nl?

Als u meer informatie over het nieuwe project GoedeMarkt.nl wilt ontvangen, stuur dan een email naar info@goedewaar.nl of bel 06-18229601 (Eelco Fortuijn, voorzitter). Wij kunnen u meer informatie over dit project toezenden, zoals de informatie op deze online Prospectus (de Introductie, het Projectplan, het Liquiditeitsoverzicht, Subsidie aanvraag en Subsidie toekenning) of nog andere aanvullende informatie of documenten die voor u van belang zijn voor uw eventuele bijdrage of voor het doen van een lening.