มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170 โทร : 039-310000 ต่อ 1711 โทรสาร : 039-310128

Burapha University Chanthaburi Campus 57 Moo.1 Chon Pratan Road, Kamong Sub-district, Tha Mai District, Chanthaburi Province 22170

Tel : +66-3931-0000 Fax : +66-3931-0128