ระบบสารสนเทศ


ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

โทร. 0-38103-078

Email: math_sci@buu.ac.th

Facebook