รายงานสถานการณ์น้ำชายฝั่งบางแสน

สถานการณ์น้ำชายฝั่งบางแสน 3 สิงหาคม 2561