การเข้าชม

เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น.

แสดงการดำน้ำให้อาหารปลา เวลา 14.30 น. เพิ่มรอบ 10.30 น. ในวันหยุดราชการ

อัตราค่าเข้าชม

เด็ก 40 บาท /ผู้ใหญ่ 80 บาท

ต่างชาติ เด็ก 120 บาท/ผู้ใหญ่ 220 บาท

บัตรเข้าชม สามารถเข้าชมได้ 2 ส่วน คือ

1.สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

2. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

การติดต่อเข้าชมล่วงหน้า

1. โดย FAX แจ้งล่วงหน้า 7 วัน แจ้งการเข้าชมมาที่ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่หมายเลข (038)391674

2. ส่ง E-mail แจ้งล่วงหน้า 5 วัน E-mail : nipa@buu.ac.th หรือ supaporn@buu.ac.th

3. ส่งไปรษณีย์ แจ้งล่วงหน้า 7 วัน ส่งหนังสือเข้าชมไปที่ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131

บริการเสริมพิเศษ

รับจัดทำอาหารกล่อง สำหรับคณะผู้เข้าชมตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป

ราคากล่องละ 40 บาท กับข้าว 1 อย่าง/กล่องละ 50 บาท กับข้าว 2 อย่าง

เมนูทะเล ราคากล่องละ 60-70 บาท

สั่งจองได้ที่ โทร038-390-670 โทร 038-391-671ถึง3 ต่อ 173 ใ นเวลาราชการ

รายการอาหาร

โครงการให้อาหารปลาปากบ่อ

ให้อาหารปลา ปากบ่อ BIGTANK

เพียงท่านละ 50 บาททุกวัน ก่อน 14.00 น.

สอบถามรายละเอียด โทร (038) 391671-3 ต่อ 184,126