Nytt passord på gjestenett

Vårt trådløse gjestenett har fått nytt passord.

Nytt passord er: Lofthus-E13

Feide - vedlikehold av passord

Logg på efeide for å endre passord! Ledelsen og IT-pedagog på skolen kan logge på for å resette elevers passord.

Merk at Chromebook husker ditt gamle passord

Logg av og fjern brukeren din før du logger på igjen

Sikker utskrift

  • Velg Skriv ut og endre skriver til Gronn flyt.
  • Logg på skriveren med PIN som alle elever fikk i mail 23.01.18. eller første skoledag etter dette. (Søk eventuelt etter e-post med ordet safeq)

Elever kan be om ny PIN ved å sende melding til support@gjesdal.kommune.no. Behandlingstid er 4-5 dager.

Praksiselever benytter gjesteprint. Send dokument eller mail til gjesteprint@gjesdal.kommune.no for å print. Du få så kode i retur som gjelder i 5 dager for den adressen du sendte fra. En kan også logge seg på http://gjesteprint og da kan du registere deg som bruker med kode som varer lenger. Hentet fra Væren!

Ansatte finner informasjon om utskrift på Væren. Krever innlogging med kommunebruker.

Flytte fra Gjesdalskolen?

Alt innhold på kontoen blir slettet når du slutter. Du vil ikke lenger kunne logge deg på eller lese e-post. Filer som du eier vil forsvinne fra dine samarbeidspartnere, selv om de ligger i en annen persons mappe.

Klikk her for å lage arkiv og laste ned til en enhet, minnepenn eller lignende.


Gjesdalskolen bruker G Suite og Chromebook

Alle elever og ansatte har G Suite-konto på gjesdalskolen.com og får utlevert Chrombook

  • Oppbevar Cromebook i veska som følger med
  • Ikke oppbevar vannflaske sammen med Chromebook! Fyll heller vann i flaske på skolen!

Se Avtale Chromebook!