INFORMATYKA SP1SZTUM

PRACA DLA CHĘTNYCH /projekt z grafiki rastrowej dla uczniów klas 4/

Wykonaj w dowolnym programie do tworzenia grafiki rastrowej obraz o rozmiarze 1200x600 pikseli. Niech jego głównym elementem będzie napis Twojego imienia lub nazwa Twojego miasta. Napis nie może być wykonany narzędziem tekstu, lecz ma być utworzony za pomocą innych narzędzi. Poniżej pewien pomysł.

Na końcu na dole swojego dzieła napisz za pomocą narzędzia tekstu kto wykonał pracę. Zapisz swoją pracę pod nazwą TWOJE IMIĘ_KLASA. Podczas wykonywania pracy w dowolnym edytorze tekstu napisz w jakim programie pracowałeś. Następnie kolejne etapy powstawania grafiki przedstaw za pomocą zrzutu ekranu i krótkim opisem jakiego narzędzia używałeś. Plik zapisz również pod nazwą TWOJE IMIĘ_KLASA. Obydwa plik prześlij na adres a.omieczynski@gimsztum.edu.pl /poproś o pomoc rodziców jak nie masz dostępu do poczty elektronicznej/ lub przynieś do szkoły na jakimś nośniku pamięci.

Zrzut ekranu wykonasz wciskając klawisz Print Screen -często skrócony do Prt Scr - następnie wklejając go w edytorze tekstu komendą Wklej lub skrótem Ctrl+V


zadanie z edytora tekstu

Poniżej tekst do skopiowania

Tekst możesz wyrównać:

do lewego marginesu;

do prawego marginesu;

wyśrodkować;

wyjustować – to znaczy rozciągnąć od prawego do lewego marginesu. Każdy z tych akapitów wyrównaj zgodnie z ich treścią.

Ctrl-X Wytnij

Ctrl-C Kopiuj

Ctrl-V Wklej

Ctrl-Z Cofnij

Ctrl-Y Powtórz

Ctrl-L Wyrównaj do lewej

Ctrl-E Wyśrodkuj

Ctrl-R Wyrównaj do prawej

Ctrl-J Wyjustuj (wyrównaj do obu krawędzi strony)

Ctrl-B Pogrubienie

Ctrl-I Kursywa (italiki – pochylone, „ukośne” pismo)

Ctrl-U Podkreślenie


zdjęcie do wstawienia w dokument