Nabór 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Józefa Wybickiego

Oferta na rok szkolny 2018/2019


Na wniosek Rodzica złożony w sekretariacie szkoły przyjmujemy uczniów do klas IV-VIII

Od 23 kwietnia do 26 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej w sekretariacie szkoły:

  • 9 maja godzina 13.00 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych w SP 91

Szanowni Państwo w Szkole Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego w Poznaniu obcym językiem wiodącym jest język angielski, drugim językiem obcym jest język niemiecki lub hiszpański.

Natomiast w klasach dwujęzycznych językiem obcym wiodącym jest język niemiecki lub angielski, drugim językiem obcym jest język niemiecki, angielski lub hiszpański.

Podstawa prawna art. 154 pkt 4, st. 1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe