Informator po klasie ósmej i trzeciej gimnazjum


Rodzice

Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych

województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, techników, klas wstępnych, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Uprzejmie wyjaśniamy, iż:

 1. z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące i dotychczasowe czteroletnie technikum staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum,
 2. od 1 września 2019 r. w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum – dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum,
 3. na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia) odrębnie dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum i kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

 • do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz klas wstępnych określa załącznik nr 1,
 • na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych określa załączniki nr 2,
 • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych określa załącznik nr 3.

Załączniki Zarządzenie Nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2019 Data: 2019-01-28, rozmiar: 511 KB

załącznik nr 1 - szkoły ponadpodstawowe i klasy wstępne Data: 2019-01-29, rozmiar: 246 KB

załącznik nr 2 - szkoły policealne Data: 2019-01-29, rozmiar: 230 KB

załącznik nr 3 - szkoły podstawowe dla dorosłych i licea ogólnokształcące dla dorosłych Data: 2019-01-29, rozmiar: 228 KB

http://ko.poznan.pl/nadzor/wspomaganie/2019/02/egzamin-osmoklasisty-materialy-dodatkowe-cke/

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są opublikowane materiały dodatkowe:

 • Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne
 • Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)
 • Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • Egzamin ósmoklasisty z języka obcego
zarzadzenie-nr-110.1.4.2019-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2019.pdf
zalacznik-nr-1_szkoly-ponadpodstawowe-i-klasy-wstepne-1.pdf