GHGE

De Goederenhub Groningen Eelde is een initiatief om goederenstromen gebundeld en op duurzame wijze aan onze klanten in de Regio Groningen - Assen te leveren.

Hiermee zorgen we voor minder vervoersbewegingen, lagere kosten, een beter ondernemersklimaat en een emissievrije binnenstad!

GHGE sluit daarmee perfect aan op de doelstellingen van de Green Deal Zero Emission Stadslogisitiek waarmee we ons met z'n allen gecommiteerd hebben aan een emissievrije binnenstad in 2025. Dankzij GHGE gaan we dat in Groningen, Assen en de regio zeker halen!

De hub is op dit moment nog vol in ontwikkeling. Afgelopen 20 juni openden wij feestelijk onze deuren met het ontvangen van ons eerste symbolische pakketje en inmiddels heeft ook de eerste echte levering plaatsgevonden.

In het najaar vindt bovendien de pilot plaats waarbij we ons allereerst richten op klanten in de historische binnenstad van Groningen om daarna vlot uit te breiden.

GHGE werkt vanuit de locatie van Royal FloraHolland Eelde, direct aan de A28, nèt ten zuiden van de stad Groningen.

Ook deze website is nog vol in ontwikkeling, dus binnenkort vindt u op deze locatie (veel) meer informatie over GHGE.

Volg het nieuws en de ontwikkelingen van de Goederenhub hier.

Als u nu al vragen heeft, neem dan contact met ons op.