โรงเรียนหินกองวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

ดร.เอมอร บูรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินกองวิทยาคม

📍📍ประกาศเลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564📍📍 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนหินกองวิทยาคม จึงมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 📍รับสมัคร ม.1 และ ม.4 รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 64 - 20 พ.ค. 64 โดยสามารถสมัครได้สองช่องทาง คือ - มาติดต่อสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน (นักเรียนและผู้ปกครอง) ตั้งแต่เวลา 8:30-16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ - สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตามลิงค์นี้ แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 https://forms.gle/AakLNqDpAjf7HLAm9 #ม.1 📍สอบวัดความรู้ 22 พ.ค. 64 📍ประกาศผล 24 พ.ค. 64 📍รายงานตัวและมอบตัว 29 พ.ค. 64 #ม.4 📍สอบวัดความรู้ 23 พ.ค. 64 📍ประกาศผล 25 พ.ค. 64 📍รายงานตัวและมอบตัว 30 พ.ค. 64 หมายเหตุ นักเรียนที่มาสมัครแล้วในรอบที่ผ่านมา สามารถมาสอบวัดความรู้ ประกาศผล และมอบตัว ในวันเวลาที่กำหนดข้างต้น 💥 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 💥 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โรงเรียนหินกองวิทยาคม 14 หมู่4 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทร.081-8529261  E-Mail : hkw_saraburi2560@hotmail.com📍📍ประกาศเลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564📍📍 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนหินกองวิทยาคม จึงมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 📍รับสมัคร ม.1 และ ม.4 รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 64 - 20 พ.ค. 64 โดยสามารถสมัครได้สองช่องทาง คือ - มาติดต่อสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน (นักเรียนและผู้ปกครอง) ตั้งแต่เวลา 8:30-16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ - สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตามลิงค์นี้ แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 https://forms.gle/AakLNqDpAjf7HLAm9 #ม.1 📍สอบวัดความรู้ 22 พ.ค. 64 📍ประกาศผล 24 พ.ค. 64 📍รายงานตัวและมอบตัว 29 พ.ค. 64 #ม.4 📍สอบวัดความรู้ 23 พ.ค. 64 📍ประกาศผล 25 พ.ค. 64 📍รายงานตัวและมอบตัว 30 พ.ค. 64 หมายเหตุ นักเรียนที่มาสมัครแล้วในรอบที่ผ่านมา สามารถมาสอบวัดความรู้ ประกาศผล และมอบตัว ในวันเวลาที่กำหนดข้างต้น 💥 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 💥 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โรงเรียนหินกองวิทยาคม 14 หมู่4 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทร.081-8529261  E-Mail : hkw_saraburi2560@hotmail.com

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์