Gereformeerde Gemeente Nijkerk

Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT NijkerkTel. 033 – 245 91 27

Pastorie

Vrijheidslaan 20, 3861 JA, Nijkerk,Tel. 033 – 246 14 22

Ouderlingen

C.P. van de BaanW. de JongA. Slingerland

Diakenen

F.W. ClementsJ. van der HaveD. ten Voorde

Consulent

ds. G. van Manen

Taakverdeling kerkenraad


Preses - ouderling A. Slingerland
Scriba - ouderling C.P. van de Baan
Scriba diaconie - diaken J. van der Have
Penningmeester kerk/diaconie - diaken D. ten Voorde
Kerktelefoon - diaken J. van der Have
Beheer en onderhoud kerkelijke goederen - ouderling W. de Jong
Contactpersoon studerenden - diaken D. ten Voorde

Koster

dhr. J.R. van Slooten - koster@gergemnijkerk.nl.

Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

In onze gemeente