מינויים:

טל': 04-8240028

פקס: 04-8249605

דוא"ל: ofakim@geo.haifa.ac.il


כתובת המערכת:

פרופ' יעקב מעוז

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה

שד' אבא חושי 199

הר הכרמל, חיפה, 3498838

טל': 04-8249613; פקס: 04-8249605

דוא"ל: maos@geo.haifa.ac.il