Waarom Zedenleer?

Kinderen leren van alles over zichzelf en over wat mensen denken en doen, ze denken na over hoe ze willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen, hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan. De lessen zijn een ontdekkingstocht naar henzelf, de anderen en de wereld om hen heen.

Belangrijk is dat ze de kans krijgen om zelf hun weg te vinden.

Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen, kunnen ze zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen. Ze leren ook hun eigen gevoelens en gedachten onderzoeken.

Via allerlei gespreksvormen leren ze dat niet iedereen dezelfde mening heeft, leren ze de mening en argumenten van anderen kennen en leren ze zelfstandig denken.

Via diverse speelvormen leren de kinderen zich verbaal en niet-verbaal uit te drukken, en leren ze te handelen volgens eigen inzichten.

Door middel van groepswerken leren ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Allemaal manieren om hen te helpen groeien tot fijne jongeren die met respect en verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame en rechtvaardige manier, kunnen bouwen aan een humanere wereld.

Inhoud

In zedenleer werken we rond volgende themavelden :

° Identiteit (kinderjaren, gezin/familie, gedachten/gevoelens, weerbaarheid, jongerencultuur)

° Vrijzinnig humanisme (vrijheid van gedachten, vrijzinnig humanistische waarden, recht op een waardig leven, omgaan met verlies/verdriet/de dood)

° Samenleven, democratie en burgerschap (hoe doe je dat? , kinderrechten, regels/afspraken, democratie/dictatuur)

° Een waaier van levensbeschouwingen : identiteit in dialoog (kennismaken met verschillende levensbeschouwingen, gebruiken/symbolen/feesten in diverse culturen, leven in een levensbeschouwelijke diverse samenleving)

° Economie (geld, arbeid/werk, kinderarbeid, consumeren, vrije tijd)

° Wetenschap (op onderzoek, wat eet ik eigenlijk?, evolutie, erfelijkheid)

° Milieu en ethiek (mijn leefomgeving, mens en natuur, duurzame ontwikkeling, mens en dier)

° Kunst (dromen, verbeelding, fantasie, geluk, levensvreugde, artistieke expressie)

° Communicatie en media (recht op informatie, mediawijsheid, sociale media, waarnemen, communicatievaardigheden)


Tijdens de lessen ILC werken we samen met de andere levensbeschouwingen die er zijn op school en ontdekken zo waar we van elkaar verschillen maar ook waarin we op elkaar gelijken. (thema's : armoede, vrede, stilte, Schrijf-ze-Vrij, kinderrechten, helden,enz......)

Leerkracht

Mijn naam is juf An de Groeve.

Wij hebben een eigen werkplekje!!

Je kunt er ons vinden op dinsdag (ganse dag) .

We werken er rond volgende themavelden ;

° Identiteit (kinderjaren, gezin/familie, gedachten/gevoelens, weerbaarheid, jongerencultuur)

° Vrijzinnig humanisme (vrijheid van gedachten, vrijzinnig humanistische waarden, recht op een waardig leven, omgaan met verlies/verdriet/de dood)

° Samenleven, democratie en burgerschap (hoe doe je dat? , kinderrechten, regels/afspraken, democratie/dictatuur)

° Een waaier van levensbeschouwingen : identiteit in dialoog (kennismaken met verschillende levensbeschouwingen, gebruiken/symbolen/feesten in diverse culturen, leven in een levensbeschouwelijke diverse samenleving)

° Economie (geld, arbeid/werk, kinderarbeid, consumeren, vrije tijd)

° Wetenschap (op onderzoek, wat eet ik eigenlijk?, evolutie, erfelijkheid)

° Milieu en ethiek (mijn leefomgeving, mens en natuur, duurzame ontwikkeling, mens en dier)

° Kunst (dromen, verbeelding, fantasie, geluk, levensvreugde, artistieke expressie)

° Communicatie en media (recht op informatie, mediawijsheid, sociale media, waarnemen, communicatievaardigheden)


Speciale gebeurtenissen

Lentefeest (voor 1ste lj) : de 6-jarigen zetten op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. De kleutertijd is voorbij, de overstap naar de grote school is gezet!

Plaats en datum worden later meegedeeld.

Feest Vrijzinnige Jeugd (6de lj) : de 12-jarigen zijn op een belangrijk moment in hun leven gekomen. Het FVJ symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar volwassenheid. Wie ben jij en vooral welk soort mens wil jij worden?

FVJ weekend Dworp : datum wordt later meegedeeld


Waarom Godsdienst?

Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens en het samenleven. In de les rooms-katholieke godsdienst geven de vele vragen, twijfels en ervaringen van kinderen richting en vorm aan onze lessen.

We vinden het belangrijk dat we werken rond een aantal waarden die in hun leefwereld vandaag belangrijk zijn. Zo hebben we het zeker over respect voor iedereen, openstaan voor andere culturen en godsdiensten, zich engageren voor humanitaire projecten, zich inleven in de wereld van mensen die het niet zo goed hebben als wij, .... We hopen zo dat deze lessen bijdragen tot ontplooiing van uw kind tot een goed mens, die in staat is later zijn eigen weg te gaan.

Tijdens onze lessen brengen we uw kind in contact met de rijkdom van het christelijk geloven, zoals het beleefd wordt binnen de katholieke gemeenschap. We kunnen als gelovige terugblikken naar Jezus, iemand die lang geleden ook probeerde de waarde van respect, eerbied, inzet door te geven aan zijn medemensen.

We bespreken dan ook regelmatig een We spelen het na, proberen ons in te leven in de personages en zoeken naar wat dit verhaal nu te betekenen heeft in ons leven. Zo ontdekken we dat deze verhalen vandaag nog ons op de goede weg kunnen zetten.

We tonen tijdens de lessen ILC dat we samen met de leerlingen van andere levensbeschouwingen kunnen praten over bepaalde thema's. Zo ontdekken we van elkaar waar er verschillen zijn of gelijkenissen.

Wat leer je?


1e graad:

1e en 2e leerjaar zitten samen en werken rond de volgende thema's:

 • Mag ik zijn wie ik ben

 • Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden

 • Allerheiligen/Allerzielen

 • Advent en Kerstmis

 • dragen en gedragen worden

 • Pasen

 • Ik voel mij vandaag zo..

2e graad:

Het 3e en 4e lj werken rond de thema's

 • mens en natuur

 • stilte en gebed

 • gewetensvol handelen

 • conflicten

 • Allerheiligen,Kerstmis, Pasen, ....

 • Jozef / Mozes

3e graad:

Het 5e en 6e lj werken samen rond

 • Wat maakt mij gelukkig?

 • grenzen van het leven

 • groeien in liefde en tederheid

 • verantwoordelijkheid en engagement

 • Kerstmis

 • Pasen

 • natuur en cultuur

 • ...

Jaarlijks werken we per graad met de andere LBV-klassen samen rond enkele thema's. Dit worden de ILC-lessen genoemd. We bekijken dan een thema vanuit de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.

vb: Onze aarde is van waarde

Schrijf ze vrij

De berenvrienden

Vrede

Armoede

……

Leerkracht

Ik ben juf Hilde Van den Broeck en ik werk in 't Mulderke op dinsdag .

Belangrijk om te weten ! Eerste communie!

In het 2e leerjaar doen de kinderen hun eerste communie. In 2023 zal dat zijn op zondag 4 juni.

De voorbereiding hiervoor gebeurt tijdens de lessen op school. Inschrijven doe je dus via de school (Meestal eind december) Eind januari, begin februari volgt er dan een vergadering voor de ouders. De enige voorwaarde om mee te doen is dat je kind gedoopt is. Is dit niet het geval kan je nog altijd terecht bij onze parochiepriester, Kevin Pluim

Zijn gegevens zijn Kevin.pluym@proximus.be

In het 6de leerjaar kunnen de leerlingen hun vormsel doen.

De inschrijving/voorbereiding hiervoor gebeurt via de parochie Kapelle-op-den-Bos