Wat is Krullenbol?

Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven.  Het is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren, ... .  De rode draad doorheen Krullenbol is ritmiek: muziek, ritme, klank, beweging, ...  Kinderen leren door muziek de samenhang voelen tussen lichamelijke bewegingen en bewegingsuitdrukkingen op papier.  Muziek stimuleert kinderen om oefeningen en bewegingen te herhalen en de vaardigheden te automatiseren.


De juiste pengreep: