3de & 4de leerjaar

Welkom in de 2e graad !

Dit jaar vormen het derde en vierde leerjaar een graadklas, maar op donderdag en vrijdag zitten we wel apart. 

Voor rekenen en spelling volgen 3 en 4 een apart traject, voor W.O. en taal volgen ze hetzelfde.

Welke rekenleerstof zien we in het 3e ?

In het derde gaan we al cijferend aan de slag voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Breuken en hoofdrekenen boezemen ons na dit schooljaar ook geen angst meer in. De tafels blijven we ook herhalen, omdat we deze vaak gaan nodig hebben. In het metend rekenen leren we vlot omgaan met geld, tijd, lengte, gewicht en inhoud. Bij meetkunde leren we precies meten en tekenen rekening houdend met evenwijdigheid of loodrechte stand. We maken ook kennis met blokkenbouwsels en soorten driehoeken.

Welke rekenleerstof zien we in het 4e ?

In de lessen rekenen gaan we onze kennis van het derde wat verder uitdiepen. We gaan hoofdrekenen en cijferen met grotere getallen (zelfs tot 100 000) en we maken kennis met de leuke wereld van de kommagetallen. Verhoudingen en breuken kennen voor ons geen geheimen meer in juni. Ook leren we spelen met maateenheden om vraagstukjes op te lossen. Daarnaast gaan we ook de uitdaging niet uit de weg om alles te weten te komen over de soorten driehoeken en vierhoeken . Kortom genoeg rekenplezier !

En taal ?

In de taallessen gaan we veel aandacht besteden aan de woordsoorten en het zoeken naar onderwerp en persoonsvorm. We gaan ook onze werkwoorden prima leren vervoegen. Dt fouten gaan we proberen uit de wereld te helpen !

We gaan ook actief met taal  bezig zijn door veel voor de klas te spreken, brieven te schrijven en voor te lezen.  Taal dient immers vooral gebruikt te worden !

W.O. ?

In W.O. gaan we reizen doorheen de eeuwen en doorheen de provincies. Ook de natuur dicht bij ons komt aan bod.  Liefst gaan we ook eens zelf op pad !

Wat is er speciaal in onze klas ?

In onze klas werken we allemaal samen om klasbeloningen te verdienen. Zo kunnen we leuke dingen doen zoals pyjama-feestjes, lessen Chinees, danslessen enz.

Elk week brengen wij het nieuws van de week, maar pas op, we steken er altijd iets tussen dat niet waar is !

Infoavond tweede graad 2023.pdf

Het ene jaar gaan wij op zeeklassen, het andere jaar gaan wij op boerderijklassen.  We blijven dan twee nachtjes slapen.  Deze driedaagse uitstap wordt volledig betaald door het oudercomité!  Iedere keer is dit een superleuke belevenis!