Zorg

Wie zijn wij ?


Onze school creëert een uitdagende en veilige leeromgeving, waarin kinderen middels een actief leerproces gestimuleerd worden zich te ontwikkelen. We zijn een school die kinderen “onderwijs op maat” biedt. Ons uitgangspunt is dat we alle leerlingen op onze school de mogelijkheid bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat zij op een ononderbroken wijze de basisschool kunnen doorlopen.

Uiteraard gebeurt de eerste zorg door de klasleerkrachten. Zij kijken erop toe dat elk kind een positieve evolutie in de ontwikkeling doormaakt. We hebben het hier niet enkel over kennis, maar ook over het welbevinden, de betrokkenheid en de sociale interactie met klasgenoten. De uitdagende activiteiten die onze leerkrachten aanbieden  dagen onze kleuters extra uit en prikkelen aldus hun doorzettingsvermogen. 

Als de klasleerkracht vaststelt dat er extra hulp nodig is, worden wij ingeschakeld. We bieden zowel in als uit de klas ondersteuning. Voor kinderen die door ons extra begeleid worden, gaan we zo transparant mogelijk te werk. Dit houdt in dat ouders op de hoogte worden gehouden van hoe deze zorgmomenten ingevuld worden. We schetsen een beeld van hoe uw kind evolueert. We staan steeds klaar voor een gesprek indien u dat wenst.

Wij staan binnen  Het Kiezeltje ook in voor overkoepelende projecten als pestactieplan, normeringstoetsen, tik tak, schrijfdans, activiteiten rond werkhouding, integratie tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar, Franse initiatie en aanbod voor meerbegaafden. 

Juf Ann biedt alle kinderen van Het Kiezeltje extra zorg in alle aspecten van hun totale persoonsontwikkeling. Ze is ook bezieler en uitvoerder van het project 'Franse initiatie' in alle kleuterklassen.  Hierbij wordt ze vergezeld door Brigitte Pardon. Het is geenszins de bedoeling dat onze kleuters meesters worden in de Franse taal. Het is wel onze betrachting dat kinderen andere talen a.h.w. gewoon vinden, hier niet angstig voor zijn en de attitude verwerven dat, wanneer je slechts enkele woorden in een andere taal begrijpt, vaak reeds begrijpt wat men bedoelt. Verder laat juf Ann om de 2 weken de kinderen van de 2de en 3de kleuterklas al dansend schrijvend bewegen of al schrijvend dansend bewegen tijdens ‘krullenbol / schrijfdans.  Samen met de zorgcoördinator van Het Kiezeltje en De Kei, juf Elke, leidt juf Ann daarnaast de activiteiten rond 'Breinhelden'. Deze activiteiten willen de ontwikkeling van de executieve functies van onze kinderen stimuleren. We beginnen hiermee in de 3de kleuterklas en dit loopt verder door in de lagere school. 


Zorgcoördinatoren  Elke en Ann.