Oudercomité

Oudercomité

Een woordje uitleg ...

De afdelingen De Kei en Het Kiezeltje hebben een gezamenlijk oudercomité.

Het oudercomité heeft tot doel een vlotte samenwerking tot stand te brengen en te onderhouden tussen ouders, onderwijzend personeel en inrichtende macht.

Inzake schoolaangelegenheden treedt het oudercomité op als adviserend lichaam.

Door zijn financiële en materiële steun bij tal van bijzondere schoolactiviteiten wil het een meerwaarde geven aan het schoolgebeuren.

Elk ouder van een schoolgaand kind in de gemeentelijke basisschool, kan op eenvoudig verzoek lid worden van het oudercomité om mee te praten, overleggen, voorstellen te doen en ... een handje toe te steken bij tal van activiteiten.

De directeur en leerkrachten worden steeds als gesprekspartner uitgenodigd maar zijn evenwel geen effectief lid.

Interesse ?

Als ouder kan u met informatie, vragen en ideeën steeds terecht bij onze voorzitters :

Nancy Hellinckx

Beirens Lesley

Gunter Van Den Bergh

ouderraad.kiezel.kei@gmail.com