LO

Samen beter sporten en beter samen sporten

Springen, dansen, lopen, huppelen dat het een lieve lust is. Moeilijke hindernissen overwinnen en elkaar helpen om steeds sneller, sterker en leniger te worden.

Bewegingsopvoeding is erop gericht om de leerlingen motorisch en sociaal sterker te maken. Via een allegaartje van activiteiten proberen we onze kinderen op een leuke manier (met elkaar) te laten spelen.

Werken in groepjes met elkaar of wedstrijdjes winnen tegen elkaar, voor ons is het eender. We leren om respectvol om te gaan met elkaar en goed te reageren op winst en verlies!

Een meer specifieke kijk op bewegingsopvoeding in de kleuterschool

Leren bewegen en bewegen door te leren

Kleuters leren de wereld in grote mate kennen via hun eigen lichaam en het bewegen met hun lichaam. Door gevarieërde bewegingsactiviteiten te creëren bieden we de kleuter de kans om zijn eigen lichaam en de omliggende wereld te ontdekken.

Door allerlei aspecten van beweging: Ritmiek, klimmen en klauteren, klein - motoriche vaardigheden, expressie, loopspelletjes, tikspilletjes trachten we de kleuter een zo groot mogelijk pallet van motorische prikkels aan te bieden om de kleuter warm te maken voor sport.

Onze school heeft als doel van elke kleuter een kleuter te maken die graag beweegt!

Kleuters leren meer dan alleen bewegen

Kleuters leren taal, rekenen en sociale vaardigheden door te bewegen. Kleuters bewegen immers omdat ze het graag doen. Tijdens dit spelen leren ze allerlei vaardigheden door observatie (van elkaar, de leerkracht..) en vooral veel zelf uit te proberen.

  • Taal: bij alle bewegingsopdrachten komt de kleuter in aanraking met taal: verwoorden spelregels en spelproblemen, uitdrukken van bewegingen...

  • Via expressie leert de kleuter lichaamstaal kennen: hij geeft uiting aan zijn gevoelens, zijn gedachten..

  • Rekenen:Kleuters komen in aanraking met getallen bij het maken van een kwartet of bij estafettespelen


Wie ben ik?

Als leerkracht lichamelijke opvoeding staat het buiten kijf dat ik een absolute sportfanaat ben. Ook mijn liefde voor lesgeven en kinderen zorgen ervoor dat ik met veel plezier kan zeggen dat ik een absolute gelukzak ben die zijn droomjob gevonden heeft!

Als ik niet op school aan het werk ben kan je me vooral terugvinden in het bos voor een trailrun of een heerlijke mountainbike rit. Ook een partijtje volleybal of voetbal met vrienden is 'één van mijn favoriete hobby's.

Meester Koen