LO

Van leren samen bewegen naar leren samen sporten

Onze kijk op bewegingsonderwijs kent uiteraard een doorlopende lijn van kleuterschool naar lagere school. Doch zijn er enkele fundamentele verschillen. Het grootste verschil is het aanbod tijdens de lessen. De lessen bewegingsopvoeding in de lagere school zijn immers meer sportgericht. We proberen onze kijk op bewegingsonderwijs in de lagere school hier even te kaderen.

Een meer specifieke kijk

Bewegingsopvoeding is motorische vorming gericht op:

  • Motorische competentie. Hieronder verstaan we het uitbreiden van de bewegingsmogelijkheden van de leerling: ontwikkelen, uitbreiden en uitdiepen van motorische basisvaardigheden en ook het leren van specifieke vaardigheden die deel uitmaken van de bewegingscultuur.

  • Een gezonde en veilige levensstijl. We streven naar de opbouw en het onderhoud van een fysieke basisconditie. Het aspect “veilig” impliceert ook het werken aan attitudes om te bewegen binnen veilige grenzen om zo risico’s voor de gezondheid te vermijden. We zullen de kinderen dus niet overladen met ‘bewegingstrends’ uit de shoppingcultuur die te sterk gericht zijn op consumptie en oppervlakkig succes. Het is er ons vooral om te doen de leerlingen te motiveren om ook na de schooltijd te bewegen.

  • Een positief zelfbeeld. Een positief zelfbeeld houdt in dat men vanuit bewegingssituaties zichzelf, met sterke en minder sterke kanten, leert kennen en waarderen. Het ervaren van vreugde, fierheid en voldoening bij het eigen lukken en vorderen, doet het zelfvertrouwen toenemen. Dit zelfvertrouwen maakt dat leerlingen zich beter thuis voelen in bewegingsactiviteiten, er ook graag aan deelnemen, zich inzetten en meer durven.

  • Tijdens het samen bewegen bij partner- en groepsactiviteiten leren kinderen ook de anderen beter kennen. Ze worden gestimuleerd om samen te werken, rekening te houden met elkaar, elkaar te helpen en elkaar te waarderen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat: Sociaal functioneren. - leerlingen respect opbrengen voor de anderen - verantwoordelijkheidszin ontwikkelen voor zichzelf maar ook voor de anderen - kunnen omgaan met winst en verlies - afspraken naleven - leiding nemen en leiding aanvaarden


Wie ben ik?

Als leerkracht lichamelijke opvoeding staat het buiten kijf dat ik een absolute sportfanaat ben. Ook mijn liefde voor lesgeven en kinderen zorgen ervoor dat ik met veel plezier kan zeggen dat ik een absolute gelukzak ben die zijn droomjob gevonden heeft!

Als ik niet op school aan het werk ben kan je me vooral terugvinden in het bos voor een trailrun of een heerlijke mountainbike rit. Ook een partijtje volleybal of voetbal met vrienden is 'één van mijn favoriete hobby's.

Meester Koen