Waarom Zedenleer?

Kinderen leren van alles over zichzelf en over wat mensen denken en doen, ze denken na over hoe ze willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen, hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan. De lessen zijn een ontdekkingstocht naar henzelf, de anderen en de wereld om hen heen.

Belangrijk is dat ze de kans krijgen om zelf hun weg te vinden.

Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen, kunnen ze zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen. Ze leren ook hun eigen gevoelens en gedachten onderzoeken.

Via allerlei gespreksvormen leren ze dat niet iedereen dezelfde mening heeft, leren ze de mening en argumenten van anderen kennen en leren ze zelfstandig denken.

Via diverse speelvormen leren de kinderen zich verbaal en niet-verbaal uit te drukken, en leren ze te handelen volgens eigen inzichten.

Door middel van groepswerken leren ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Allemaal manieren om hen te helpen groeien tot fijne jongeren die met respect en verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame en rechtvaardige manier, kunnen bouwen aan een humanere wereld.

Inhoud

In zedenleer werken we rond volgende themavelden :

° Identiteit (kinderjaren, gezin/familie, gedachten/gevoelens, weerbaarheid, jongerencultuur)

° Vrijzinnig humanisme (vrijheid van gedachten, vrijzinnig humanistische waarden, recht op een waardig leven, omgaan met verlies/verdriet/de dood)

° Samenleven, democratie en burgerschap (hoe doe je dat? , kinderrechten, regels/afspraken, democratie/dictatuur)

° Een waaier van levensbeschouwingen : identiteit in dialoog (kennismaken met verschillende levensbeschouwingen, gebruiken/symbolen/feesten in diverse culturen, leven in een levensbeschouwelijke diverse samenleving)

° Economie (geld, arbeid/werk, kinderarbeid, consumeren, vrije tijd)

° Wetenschap (op onderzoek, wat eet ik eigenlijk?, evolutie, erfelijkheid)

° Milieu en ethiek (mijn leefomgeving, mens en natuur, duurzame ontwikkeling, mens en dier)

° Kunst (dromen, verbeelding, fantasie, geluk, levensvreugde, artistieke expressie)

° Communicatie en media (recht op informatie, mediawijsheid, sociale media, waarnemen, communicatievaardigheden)

Tijdens de lessen ILC werken we samen met de andere levensbeschouwingen die er zijn op school en ontdekken zo waar we van elkaar verschillen maar ook waarin we op elkaar gelijken. (thema's : armoede, vrede, stilte, Schrijf-ze-Vrij, kinderrechten, helden,enz......)


Leerkracht

Mijn naam is juf An de Groeve.

Wij hebben een eigen werkplekje!!

Je kunt er ons vinden op maandag- en donderdagvoormiddag..

We werken er rond volgende themavelden ;

° Identiteit (kinderjaren, gezin/familie, gedachten/gevoelens, weerbaarheid, jongerencultuur)

° Vrijzinnig humanisme (vrijheid van gedachten, vrijzinnig humanistische waarden, recht op een waardig leven, omgaan met verlies/verdriet/de dood)

° Samenleven, democratie en burgerschap (hoe doe je dat? , kinderrechten, regels/afspraken, democratie/dictatuur)

°Een waaier van levensbeschouwingen : identiteit in dialoog (kennismaken met verschillende levensbeschouwingen, gebruiken/symbolen/feesten in diverse culturen, leven in een levensbeschouwelijke diverse samenleving)

° Economie (geld, arbeid/werk, kinderarbeid, consumeren, vrije tijd)

° Wetenschap (op onderzoek, wat eet ik eigenlijk?, evolutie, erfelijkheid)

° Milieu en ethiek (mijn leefomgeving, mens en natuur, duurzame ontwikkeling, mens en dier)

° Kunst (dromen, verbeelding, fantasie, geluk, levensvreugde, artistieke expressie)

°Communicatie en media (recht op informatie, mediawijsheid, sociale media, waarnemen, communicatievaardigheden)


Speciale gebeurtenissen

Lentefeest (voor 1ste lj) : de 6-jarigen zetten op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. De kleutertijd is voorbij, de overstap naar de grote school is gezet!

Plaats en datum worden later meegedeeld.

Feest Vrijzinnige Jeugd (6de lj) : de 12-jarigen zijn op een belangrijk moment in hun leven gekomen. Het FVJ symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar volwassenheid. Wie ben jij en vooral welk soort mens wil jij worden?

FVJ weekend Dworp : datum wordt later meegedeeld


Waarom katholieke godsdienst ?

Godsdienst ! Niet meer zo vanzelfsprekend in deze tijd. Toch vind ik het belangrijk dat we met onze kinderen werken rond een aantal waarden die in hun , maar ook in onze leefwereld vandaag toch nog zo belangrijk zijn : respect voor elkaar en voor mensen die anders zijn, het weer durven en kunnen goedmaken nadat er iets fout liep, je kunnen inleven in de wereld van mensen die het niet zo goed hebben dan wij, zich durven engageren voor bepaalde humanitaire projecten, openstaan voor andere culturen en godsdiensten, streven naar een vreedzame samenleving.

Christenen hebben het geluk dat zij kunnen terugblikken naar iemand die , lang geleden, ook geprobeerd heeft deze waarden na te streven. Jezus, hij deed het met vallen en opstaan !! Net zoals wij.

Soms vertrekken we tijdens de les vanuit een bijbelverhaal om zo te komen tot een actueel thema. Soms vertrekken we uit de actualiteit om zo te komen tot een bijbelverhaal. We doen dit uiteraard op een hedendaagse manier : we spelen toneel, we luisteren naar verhalen, we zingen samen, we werken in groep , we knutselen, we doen soms eens een kwis, enz. Dikwijls ontdekken we dat deze oude verhalen ons vandaag nog dikwijls op de goede weg kunnen zetten.

Tijdens de godsdienstles is er ook plaats voor twijfel, voor vragen !! We zoeken naar gelijkenissen en verschilpunten met andere godsdiensten of levenshoudingen. Tijdens de lessen ILC werken we trouwens rond een thema samen met de kinderen die een andere godsdienst of levenshouding volgen.

Dit zijn de thema's waarrond we werken.

1ste leerjaar :

Mag ik zijn wie ik ben ? - Geboorte en groei - Ik heb een lichaam dat heel wat kan ! - Water. - Ik kan niet alles ! - Kerstmis - Pasen

2de leerjaar :

Gevoelens. - Op verkenning in de natuur. - Brood (eerste communie) - Duimen omhoog! - Allerheiligen - Kerstmis - Pasen - Pinksteren

3de leerjaar :

Zoals ik, zo is er maar één ! - Verbondenheid in verdriet. - Spons erover ! - Het Jozefverhaal. - De aarde is fantastisch ! - Kerstmis - Pasen

4de leerjaar :

Symbolen - Op weg met Mozes ! - Goed of kwaad ? - Allerheiligen - Kerstmis - Pasen

5de leerjaar :

Geluk ! - Bewogen worden en in beweging komen ! - De bijbel - Afscheid nemen doet pijn. - Kerstmis - Pasen - Natuur en cultuur.

6de leerjaar :

Wij behoren tot vele groepen ! - Wereldgodsdiensten. - Verantwoordelijkheid en engagement ! - Vuur ! - Opgroeien in liefde en tederheid ! - Pasen - Kerstmis - Allerheiligen

Klasoverschrijdend werken we soms ook rond de 'Damiaanactie' .

Tijdens de ILC- lessen bekijken we een bepaald thema vanuit verschillende godsdiensten of levenshoudingen. (samen met de andere lbv-leerkrachten)

Leerkracht godsdienst

Lut de Smit

Ik ben aanwezig op school op maandag- en donderdagvoormiddag.


Belangrijk om te weten ! Eerste communie!

In het 2e leerjaar doen de kinderen hun eerste communie. Dit valt jaarlijks op Onze Heer Hemelvaart.

De voorbereiding hiervoor gebeurt tijdens de lessen op school. Inschrijven doe je dus via de school (meestal eind december) Eind januari, begin februari volgt er dan een vergadering voor de ouders. De enige voorwaarde om mee te doen is dat je kind gedoopt is. Is dit niet het geval kan je nog altijd terecht bij onze parochiepriester, Kevin Pluim

Zijn gegevens zijn Kevin.pluym@proximus.be

In het 6de leerjaar kunnen de leerlingen hun vormsel doen.

De inschrijving/voorbereiding hiervoor gebeurt via de parochie Kapelle-op-den-Bos