MAKER-KULTUR

Udvikling af elevernes handlekompetencer

Makerkultur i gymnasiet

Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og implementere makerspaces på tre gymnasier - Odder Gymnasium, Aarhus Gymnasium og Aarhus Business College - for at understøtter elevernes innovationskompetencer og entreprenørielle handlen. Idéen er, at makerspacene bliver en naturlig del af den faglige og flerfaglige undervisning, der har fokus på innovation- og entreprenørskab. Projektet har fokus på at videreudvikle innovations- og entreprenørskabsprocessen fra idéskabelse og til værdiskabelse, hvor eleverne får erfaring med at bruge forskellige (nye) teknologier til at skabe prototyper og få dem i spil med interessenter. Makerspacets funktion er ikke blot at understøtte elevernes kreativitet og formidlingsevne, men i højere grad at understøtte en ”måde at være i livet på” – en tro på selv at kunne være medskaber, handle, tage ansvar og skabe værdi, med andre ord en ”makingkultur”

Gymnasierne etablerer hver sit makerspace i forlængelse af egne kernekompetencer, og eleverne fra de tre gymnasier har adgang til alle makerspacene. Endelig vil projektet inddrage eksterne samarbejdspartnere, der bliver en udvidelse af elevernes making-muligheder. Makerspacene er mere end rum til frembringelse af fysiske produkter, nemlig et dynamiske, tværfaglige, tværorganisatoriske og fleksibele læringsrum.