Nyheter om G Suite i Mölndal

20 september 2017

En ny modell chromebook (Lenovo) med flipbar skärm har nu levererats till de skolor som beställt sådana. Den har även stöd för att kunna köra Google Play appar. Det är en tjänst vi just nu analyserar att slå på i vår domän vilket vi ännu inte gjort. Vi återkommer med mer info kring detta.

18 augusti 2017

Ny termin med nya utmaningar. Genom att samarbete i G Suite kommer vi igång lättare. Repetera gärna i våra lärcirklar hur ni kan använda GoogleApps


18 april 2017

Google har nu identifierat problemet med saknade grupper i classroom och deras tekniker kommer att börja rulla ut en fix i produktion inom kort.


6 april 2017

En uppdatering av hur gruppers medlemmar läses in kommer att planeras in under månad med pulsen så att personal gruppen på skolor med delat ekonomiskt ansvar blir korrekta .


4 april 2017

Problem med att visa klass och undervisningsgrupper i classroom. Google utreder varför googlegrupper inte längra kan visas i classroom när man väljer medlemmar.

10 mars 2017

Förberedande möte med IT och Pulsen där vi uppdaterat kravställningen på hur deltagarna i en personalgrupp ska genereras.

10 februari 2017

Problem med felaktiga personalgrupper Skånhälla 7-9 och Almås. Detta drabbar även andra skolor som har samma ekonomiskt ansvar som andra skolor. Felsökning pågår och kontakt med integrations leverentör (Pulsen) är tagen

30 januari 2017

Vi håller just nu på att testar att göra vår Googledomän tillgänglig för att använda på privata Android enheter. Det kommer att rullas ut nu under februari.


10 januari 2017

Ett nytt läsår är börjat. Tipsar igen om våra lärcirklar som ni hittar under komma igång för att lära sig mera om Google Suite for Education


7 november 2016

14 november och 24 november kommer vi lägga till funktioner på grupper så att de blir lättare att hantera i apparna

19 oktober 2016

Vi får fortsatta rapporter om att det saknas personal i skolornas personalgrupper i Google Apps.

Vi gjorde en felkorrigering förra veckan men den lyckades ej fullt ut. Vi har öppnat ärendet igen.


12 oktober 2016

IT har identifierat ca 60 st personal som det tyvärr inte skapats konton för pga licensproblem. IT kommer att synkronisera om dessa personal i våra system så att dessa konton skapas i Google Apps så fort Licensproblemet åtgärdats.

10 oktober 2016

IT har nu hittat en lösning på problemet med låsta konton i edu.molndal.se. Har ni problem med att logga in på edu.molndal.se eller via Googles iOS-appar, kontakta helpdesk så löser de problemet.

29 september 2016

En andra bugg i integrationen har nu identifierats vilket innebär att vissa användare inte läses ut rätt från Procapita och därmed inte hamnar i rätt grupper i Google Apps. Det gäller t.ex. gruppen "All Personal" på skolorna. Är ni drabbade kontakta er Googleinspiratör alt IKT-handledare så kan de kontakta mig, Per-Erik Blom på Stöd och Utvecklingsenheten.

26 september 2016

Skolfederationsservern edu.molndal.se kommer att uppgraderas tisdag 27 september kl 18-21 Det innebär att inloggningar till tjänsterna som finns på edu under den tiden inte kommer att fungera. T.ex. kommer inloggningar till Google Apps inte fungera.

21 september 2016

En första "bugg/felprogrammering" i vår Google Apps domän som gäller grupphantering gör att medlemmar i grupperna just nu inte har behörighet att visa medlemmarna i gruppen.

Det går fortfarande att använda grupperna för att dela i Google Drive och Google Dokument så att gruppmedlemmarna får tillgång till materialet.

Den App som framförallt drabbas är Google Classroom där man ej kan välja ut sina elever som deltagare. Vi har kontakt med vår leverantör för att hitta en lösning på problemet.

Tills felet med gruppåtkomsten är åtgärdat hänvisar vi er som vill använda Classroom till att använda Classroomkoden för att få in eleverna i Classroom.

5 september 2016

Inloggning till Google Apps via webbläsare börjar här https://edu.molndal.se

Vi rekommenderar att ni använder Google Chrome när ni skall använda Google Apps

Användare med iPads rekommenderas att använda Googles Appar.

Installera dessa via Appstore eller från Appkatalogen/Catagories/Appar från Google.


5 september 2016

Integrationsarbetet för att automatiskt skapa personal och elevkonton samt olika elev och personalgrupper i vår Google Apps domän blev klart den 5 september enligt tidplan. Valideringsarbetet av systemet visar att systemet innehåller de delar vi har begärt från vår leverentör. Nu börjar vi resan....