Internationella samarbeten - Hela världens skola

Sunnadalskolan - Hela världens skola

Sunnadalskolans elever kommer från hela världen. Världen 2018 är global och Sunnadalskolans elever använder mångfalden som en styrka för att förstå världen och Sverige.

Barn och ungdomar utbildas på Sunnadalskolan till att bli kunniga, initiativrika och redo att både möta och påverka framtiden positivt. För att uppnå det låter vi inte bara världen komma till oss. Våra elever reser också ut i världen för att lära sig av andra länder och elever.

Under 2018-2020 deltar elever och lärare i Erasmus+ Healthy Life tillsammans med elever och lärare i Tyskland, Estland, Polen, Italien och Grekland. En del elever kommer att träffas på plats i de olika länderna, och alla kommer att träffas digitalt på olika sätt. Eleverna kommer att se olika länder och deras skolkulturer och lära sig att samarbeta internationellt. Detta utvecklar eleverna samtidigt som de bygger broar mellan länder.