LBS GÖTEBORG DISTANS

Undervisning på distans


Beslut om att stänga skolan för elever och övergå till distansundervisning har fattats av vår huvudman efter regeringens rekommendation. Detta med ambition att minska spridningen av Corona-viruset. Vi kommer från och med fredag 20 mars 2020 att sköta undervisningen på distans. I vår planering av distansundervisning har vi utgått från några grundprinciper:


  • Vi strävar efter att fullfölja undervisning med en liknande grundstruktur som skolan har idag.

  • Uppgifter kommer att läggas ut i befintliga Classroom. Varje uppgift och lektion följs upp och utvärderas med eleverna.

  • Vi använder verktyg som vi är bekanta med och som eleverna kan hantera.Hur ska jag göra?


Vi hoppas att det ska kännas enkelt för dig att följa med i undervisningen på distans.


  • Som elev följer du ditt schema som du hade följt om du var på skolan. Lektionerna kommer att börja på utsatt tid och avslutas på utsatt tid.

  • Lektionen börjar med att du går in i ämnets Classroom. Där får du en instruktion av din lärare om vad du ska göra under lektionen.

  • Under lektionens gång kommer du att kunna hålla kontakten med dina lärare. Det kan till exempel vara via Google Meet (videoverktyg), Google Hangouts (chattverktyg) eller i de uppgiftsdokument som du arbetar i. Se Andys instruktion här nedan!


Tre tips för distansstudier

SchoolSoft är vår huvudsakliga sida att publicera nyheter och uppdateringar till dig som elev och vårdnadshavare. Om du som vårdnadshavare saknar inlogg till SchoolSoft var vänlig kontakta vår administratör: sara.johansson@lbs.se