Elev

Didaktus Liljeholmen

Om sajten

På den här sidan har vi samlat information om skolan för dig som är elev eller vårdnadshavare på Didaktus Liljeholmen. Informationen här är mer detaljerad än den som finns på skolans hemsida.

Information om aktuella händelser publiceras alltid i Schoolsoft. Det är därför viktigt att dina inloggningsuppgifter stämmer.

Allt material i pågående kurser finns i Classroom. Respektive lärare delar ut koder för att ge åtkomst till de klassrummen eleverna behöver arbeta med till eleverna vid kursstart.

OBS! Vissa delar av innehållet kan du bara se om du är inloggad via det google-konto du fått från skolan.

Fakta om skolan

På vår skola går nästan 600 elever och vi är närmare 60 personer som jobbar i verksamheten. Förutom lärare finns mentorer, elevstödjare, kurator, studie-och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog, bibliotekarie, administration, service och skolledning.

De program som finns på skolan är Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Ekonomi, Barn- och Fritid, Vård och omsorg, Programinriktat val (BF, EK, NA, SA, VO) samt yrkesintroduktion.

Matsalen ligger längst ner i huset och vi äter tillsammans med elever och personal från de andra skolorna på Lövholmsvägen.

Idrottshall hyr vi av Stockholms stad och den ligger i ett hus bredvid skolan.