Handleplan for Inklusion på Holmegårdsskolen

Holmegårdsskolens inklusionshandleplan


Inklusion handler om at høre til, og om at børn og unge oplever, at de er en del af et udviklende og forpligtende fællesskab, hvor de bliver set, anerkendt, og værdsat, som de unikke personer, de er.

Inklusion indebærer også, at børn og unge lærer at forholde sig til, håndtere og værdsætte det, som er anderledes end dem selv. Forskellighed ses som en ressource og mangfoldighed værdsættes.


På Holmegårdsskolen tror vi på, at forståelsen for forskellighed beriger og styrker den læringsmæssige succes og giver tryghed for den enkelte. Vi på Holmegårdsskolen har et ansvar for at inkludere alle børn og unge ud fra en respektfuld, systemisk og ressourceorienteret tilgang. Vi har ansvar for aktivt at inddrage børn og unge i alsidige, faglige og sociale fællesskaber for at udvide deres deltagelsesmuligheder i fællesskaberne og for at sikre, at fællesskaberne fungerer som en understøttende ramme for alle børn og unges læring og trivsel.


Formålet med inklusionshandleplanen på Holmegårdsskolen er, at alle børn og unge deltager i et socialt forpligtende og udviklende fællesskab, hvilket betyder;


  • At alle i fællesskabet oplever at have et medansvar for at inkludere, respektere og værdsætte hvert enkelt menneske med dets livsvilkår og historie.

  • At det forventes at de enkelte børn og unge hjælpes, og samtidig selv hjælper til ved at deltage i, og være med til, at forme fællesskabet.

  • At ledelse, lærere og pædagoger har fokus på at etablere udviklende og differentierede fællesskaber, hvor hver enkelt barn trives og udvikles fagligt, personligt og socialt.


Målet er, at skolen, SFO’en, den enkelte medarbejder, forældre samt børn og unge på skolen vil opleve, at inklusionshandleplanen gavner og styrker alle i deres daglige arbejde med udviklingen af inklusion - og dermed Holmegårdsskolens børn og unges fortsatte trivsel, udvikling og læring.