เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี-นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในการนี้คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ... [อ่านต่อ]