ระบบรายงานการปฏิบัติงาน WORK FROM HOME
ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ

ระหว่างวันที่ 16 เมษายน- 11 มิถุนายน 2564


สำหรับบุคลากรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โปรดรายงานผลการปฏิบัติงาน WFH

  • พนักงานสายสนับสนุนให้รายงานทุกวัน

  • พนักงานสายวิชาการให้รายงานทุกวันศุกร์ ก่อนเวลา 10.00 น.

โปรดเลือกสาขาที่ท่านสังกัดเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน WORK FROM HOME ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ (การเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดย Email: xxx@g.sut.ac.th ของท่านเท่านั้น )

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานผลการปฎิบัติงานปีการศึกษา 2563 ช่วงสถานการณ์โควิดรอบที่ 1-2 ได้ที่นี่

<<<<คลิ๊ก>>>>

จำนวนพนักงานระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 จำนวนทั้งหมด 240 คน

จำนวนพนักงานระหว่างวันที่ 3-31 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 241 คน (มีพนักงานใหม่เพิ่มมา 1 คน)

แสดงผลการรายงานเฉพาะวันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เท่านั้น