ระบบรายงานการปฏิบัติงาน

WORK FROM HOME (WFH)
ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป


สำหรับบุคลากรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนวปฎิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงาน WFH

  • พนักงานสายสนับสนุนวิชาการให้รายงานทุกวัน

  • พนักงานสายวิชาการให้รายงานเมื่อสิ้นสุดรอบที่ประกาศ เช่น ประกาศให้ปฎิบัติ WFH ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

โปรดเลือกสาขาที่ท่านสังกัดเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน WORK FROM HOME ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ (การเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดย Email: xxx@g.sut.ac.th ของท่านเท่านั้น )

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานผลการปฎิบัติงานปีการศึกษา 2563 ช่วงสถานการณ์โควิดรอบที่ 1-2 ได้ที่นี่

<<<<คลิ๊ก>>>>

จำนวนพนักงานจำนวนทั้งหมด 241 คน

แสดงผลการรายงานเฉพาะวันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เท่านั้น