ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียนออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลี (คอมพิวเตอร์)

นายอัครพล พลชัย ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อำเภอ โนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

****************