ลงทะเบียนเข้าร่วม และแข่งขัน งานศาสตร์ ศิลป์ สืบสาน เปิดบ้าน Chaiprakarn Connect 2019

ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ถ้าหลังจากนั้นให้ลงทะเบียนหน้างาน

*** เพื่อใช้ประกอบการทำใบลงทะเบียน และ พิมพ์เกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมงาน***

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

(เข้าร่วมงาน)

Chaiprakarn Connect 2019 (เข้าร่วมงาน) (การตอบกลับ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

(เข้าร่วมแข่งขัน)

Chaiprakarn Connect 2019 (เข้าร่วมแข่งขัน) (การตอบกลับ)