รับสมัครงาน

สำนักงานทรงลักษณ์ (Songlak Office)

บริการวางแผนการเงิน ประกันชีวิตและวินาศภัย

สมัครเลขาสำนักงาน

มีเงินเดือนประจำ โบนัส ผลตอบแทนขาย สวัสดิการประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ

 • เพศ: หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา: ปริญญาตรี

 • ความสามารถด้านจัดการเอกสาร:

  • ใช้งาน Google Document, Google Sheet, Google Slide

  • ใช้งาน Word ,Excel ,Power Point

 • ความสามารถทั่วไป:

  • ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ ขับขี่รถยนต์ได้

 • พื้นที่ทำงาน: อ.หาดใหญ่ , อ.เมืองสงขลา

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน...

สมัครนักวางแผนการเงิน

มีเงินเดือนประจำ รายได้ผลตอบแทนขายและบริการที่ปรึกษา

 • การศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา

 • สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจด้านบริการทางการเงินและประกันภัย

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน...