Grundejerforeningen Funder Syd

Velkommen til Grundejerforeningen Funder Syd

Grundejerforeningen Funder Syd inkluderer vejene Fårdalen, Funder Møllevej og Funder Skovvej og ligger i et naturskønt område grænsende op til fredskovene ved Funder Ådal, med let tilgængelighed til skole, børnehave og fritidsaktiviteter.

Formålet med grundejerforeningen er at varetage medlemmerne af Grundejerforeningens interesse, samt vedligeholdelse af de private fællesveje og grønne fælles arealer.

Der er medlemspligt for samtlige ejere indenfor lokalplanens område.

Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsens kalender

Bestyrelsen

Jan Søndergaard Klindt (Formand): jakl@fundersyd.dk

Søren Mortensen (Næstformand): somo@fundersyd.dk

Tanja Uldum (Kasserer): kasserer@fundersyd.dk

Mikkel Frehr (Bestyrelsesmedlem): mifr@fundersyd.dk

Jens Christian Le Fevre Munksgaard (Bestyrelsesmedlem): jemu@fundersyd.dk

Dokumenter

Her findes gældende vedtægter, gældende lokalplan, godkendte regnskaber, vedtagede budgetter og en vejledning fra Silkeborg kommune vedrørende terrænregulering inkluderende vejledning om støttemure.