Transparència

Patronat

M. Carmen Aragonés Guarro, presidenta. Des del 03/12/2015.

M. Pilar Sánchez Pellicer, secretària. Des del 03/12/2015.

Ana Isabel Bécares García, tresorera. Des del 03/12/2015.

M. Montserrat Armengol Martínez, vocal. Des del 29/04/2012.

Pilar Sturla Parpal, vocal. Des del 29/04/2016.

* Tots els òrgans del Patronat són NO remunerats.

* Funcions del Patronat: veure els Estatus, a la secció inferior d'aquesta pàgina.

Responsables dels projectes

Seu social | M. Carmen Aragonés, presidenta · Zita Bartolomé, gestió administrativa

Centre Convivim, d'atenció i orientació a l’immigrant | Pilar Ferreiro, coordinadora de centre i de l'àrea social · Ramona Mallén, àrea educativa · Zita Bartolomé, àrea de gestió i relacions institucionals

Centre Obert Eixample, d'atenció socioeducativa a infants, adolescents i famílies en situació de risc | Miquel Torres Valdivia, director · Annabel Hinojosa Molina, coordinadora Centre Oobert · Oriol Segovia Minguet, projecte "A temps!" · Xon Cervelló i Collazos, projecte "Tu pots!" i responsable de voluntariat

Centre Passatge, Fe - Cultures - Justícia | Anna Almuni de Muga, coordinadora de centre · José M. Allué, àrea econòmica

Documents importants

Xarxes

 • Àrea d'Acció Social de la Institució Teresiana.
 • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva:
  • Xarxa d'acollida i acompanyament per a persones immigrades a Barcelona.
  • Xarxa de Centres Oberts d'atenció a la infància i l'adolescència (XCO).
 • Xarxa de Joves de la ciutat de Barcelona (X.BCN).
 • Xarxa de Centres Socioeducatius vinculats a la Fundació Pere Tarrés (XACS).
 • Plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants.
 • Interxarxa de serveis a les persones de l'Eixample (EIXAM).
 • Xarxa d'acompanyament educatiu "Tu pots!".
 • Comissió Diocesana de Centres Culturals-Barcelona.