Centre Passatge

El Centre Passatge és un espai promogut per la Fundació Viarany de la Institució Teresiana on es vol viure la fe com a eix existencial on se celebra amb joia i plenitud, i on el compromís dels seus membres es manifesta de manera compartida.

El Centre Passatge defineix el seu compromís amb “l'aquí i l'ara” de la nostra història, des un eix trenat per tres opcions bàsiques i inseparables: fe-cultures-justícia. Totes tres són elements d'una interrelació que mútuament es reclamen.

  • Fe. En l'encarnació, Déu es fa temps, història, carn, debilitat, home... aquí és el lloc on Ell ens cita: en el temps, en la història, en la carn, en la debilitat, en una paraula, en l'ésser humà, imago Dei.

  • Cultures. La interculturalitat, en aquest temps i en aquesta història, és ol'pció que fa possible un projecte de convivència ètic-polític en el qual el diàleg, propi de la democràcia, té un paper definitori.

  • Justícia. La justícia constitueix una opció central en el caminar del poble de Déu: Se t'ha declarat, home, el que és bo, el que el Senyor de tu reclama: tan sols practicar la justícia, estimar la pietat i caminar humilment amb el teu Déu.

Carrer de València 244, 3r · 08008 Barcelona

Tel. 934.876.363 · www.comunitatpassatge.org · comunitatpassatge@comunitatpassatge.org

De dilluns a dissabte, de 17:00 a 20:00 hores.