Centre Obert Eixample

El Centre Obert Eixample és un servei social bàsic de titularitat de la Fundació Viarany per a l’atenció socioeducativa a la infància i l’adolescència en situació de risc social o vulneralibitat al Districte de l’Eixample.

El Centre Obert Eixample va néixer, dins de la Fundació Viarany, per donar resposta a les necessitats socials i educatives dels infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat o risc social dels barris de l’Eixample de Barcelona (Antiga Esquerra de l’Eixample, Nova Esquerra de l’Eixample, Sant Antoni, Dreta de l’Eixample, Sagrada Família i Fort Pienc).

Es va iniciar amb el nom “Projecte Immigració i Cultura” l’any 1998, i esdevé Centre Obert reconegut per la Generalitat de Catalunya deu anys després, , l’any 2008 (número de registre de servei social S07454). Actualment és la plataforma de projectes socioeducatius adreçats a la infància i la joventut de la Fundació Viarany, incloent el Servei d’Atenció Diürna (centre obert pròpiament dit), el Projecte d’acompanyament educatiu “Tu pots!” i el Programa de formació instrumental bàsica per a menors no acompanyats “A temps!”.

El Centre Obert és, segons la llei 12/2007 de serveis socials de Catalunya, un servei social bàsic i garantit no residencial, per a infants i adolescents, fora de l’horari escolar; així com també per a les seves famílies. Es disposa de 40 places simultànies; per a infants i adolescents d’entre 6 i 17 anys. A part de l’atenció directa (durant l’any, de dilluns a divendres per la tarda; al juliol, de dilluns a divendres pel matí), es realitza seguiment tutorial i acompanyament personal, així com treball en xarxa amb altres agents (serveis socials primaris i especialitzats, centres educatius i serveis educatius de zona, centres de salut mental infantil i juvenil) i acompanymanet familiar. Tots els infants i adolescents atesos són derivats o orientats per algun d’aquests serveis amb els que es treballa en xarxa. S’ofereix, també, una atenció psicològica a infants, adolescents i famílies, així com un treball amb aquestes per millorar les competències parentals. Totes les accions portades a terme queden recollides en els Projectes Educatius Individuals (PEI), i es dissenyen a partir de sis programes d’intervenció socioeducativa: programa d’educació per a la salut; programa de suport a l’educació formal i al procés d’escolarització; programa de promoció i autonomia personal; programa de competència social, participació i educació en valors; programa d’expressió i joc; i programa de suport familiar i atenció psicosocial. Cada curs s'atenen entre 60 i 70 infants i adolescents al Centre Obert.

A més del Centre Obert pròpiament dit, es porten endavant altres dos projectes. El primer, el "Tu pots!", és un projecte d'acompanyament educatiu en xarxa amb altres entitats i serveis. Els "Tu pots!" que depenen del Centre Obert Eixample atenen a adolescents amb dificultats acadèmiques, econòmiques i, moltes vegades, socials, des de la vessant acadèmica. Es realitzen grups de suport educatiu en diferents espais de l'Eixample, preparació a les proves d'accés a grau mitjà, orientació i coordinació/seguiment amb els serveis socials i els centres escolars.

L'altre projecte, l'"A temps!", intervé amb el col·lectiu conegut com "menors no acompanyats", o "menors sense referents familiars". Són majoritàriament nois, d'entre 16 i 17 anys, que acaben d'arribar a Catalunya o han arribat fa molt poc, que no parlen cap de les nostres llengües oficials, i que no accedeixen, per superar l'edat, a l'escolarització obligatòria. Oferim cursos trimestrals de català, castellà, matemàtiques i activitats complementàries (sortides de coneixement de l'entorn social i cultura, i d'altres d'interès formatiu), amb l'objectiu que en, màxim, un curs escolar, puguin accedir al sistema educatiu o a programes d'inserció sociolaboral.

Centre Obert Eixample · Carrer de Pau Claris, 121 (a l'edifici de l'Institut Jaume Balmes) · 08009 Barcelona

Telèfons 931.780.005 (oficina) · 663.424.194 (CO) · 693.275.242 (A temps!) · 663.424.011 (direcció)

www.centreoberteixample.org · www.tupots.net

coeixample@fundacioviarany.org · acollida@tupots.net · atemps@fundacioviarany.org

De dilluns a dimecres, de 9:00 a 12:00 hores i de 15:30 a 20:30 hores. Dijous, de 9:00 a 12:00 hores i de 17:00 a 20:30 hores. Divendres, de 15:30 a 20:00 hores.

Atenció autocandidatures! No envieu CV a l'adreça genèrica de correu, totes les ofertes seran sempre publicades al web hacesfalta.org