Centre Convivim

Convivim és un centre de la Fundació Viarany que orienta a la persona estrangera en la seva integració al país, des del que s'entén que, compartint cultura, tradició i llengua, s’enriqueix l’ésser humà.

Convivim és un centre de la Fundació Viarany que orienta a la persona estrangera en la seva integració en el país.

Convivim entén que compartint cultura, tradició, llengua, s’enriqueix l’èsser humà.

Convivim es proposa:

  • Establir un contacte personal, més enllà d’allò que impliqui un tràmit.
  • Assessorar a la persona en el seu itinerari per procurar-li una estada regular al nostre país, amb professionals acreditats per a tal fi.
  • Acompanyar i assistir a la persona en la gestió dels seus tràmits.
  • Facilitar la convivència de la persona en aquesta societat, compartint, respectant i dialogant des de la seva pròpia cultura, tradició i religió amb les de la nostra societat.
  • Promoure una bona relació entre immigrants i veïns de l’entorn.
  • Generar un centre de documentació i consulta, així com fomentar fòrums, debats i xerrades relacionades amb el món de la immigració.
  • Relacionar aquesta entitat amb altres associacions, ONG’s i grups amb interessos i tasques afins, tractant d’unir criteris i esforços.

Carrer del Cardenal Tedeschini, 72, baixos · 08027 Barcelona

Tel. 933.401.199 · 636.893.320 · www.convivim.org · convivim@fundacioviarany.org

De dilluns a dijous, de 17:00 a 20:30 hores